Oppilaiden oikeuksista ja velvollisuuksista on säädetty muun muassa perustuslaissa, oppivelvollisuuslaissa, perusopetuslaissa, oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa sekä lapsen oikeuksien sopimuksessa. Seuraavassa on esitetty keskeisimmät lapsille ja nuorille tarkoitetun perusopetuksen (alle 18-vuotiaat, jotka eivät ole suorittaneet perusopetuksen oppimäärää) oppilaan oikeudet ja velvollisuudet.