On tilanteita, joissa oppilaalle kertyy runsaasti poissaoloja. Poissaolojen syynä voi olla sairaus, mutta opetukseen osallistumattomuus voi johtua myös luvattomista poissaoloista. Tässä ohjeessa käsitellään niitä menettelyjä, joiden avulla koulu voi etukäteen varautua poissaoloista johtuviin ongelmatilanteisiin muun muassa paikallisessa opetussuunnitelmassa tehtävien päätösten avulla.

Tärkeää on aina pyrkiä ennakoimaan tilanteet ja tehdä yksittäistä oppilasta koskevat ratkaisut hyvissä ajoin esimerkiksi ennen lukuvuoden päättymistä.