Opiskelijan oppimisen arviointi toteutetaan normaalilainsäädännön ja lukion opetussuunnitelman perusteitten (2015) arviointia koskevien määräysten ja niiden mukaan laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti.
Opiskelijat istuvat luokassa pulpetin ääressä

Teksti tarkistettu ja päivitetty tarpeellisilta osin 3.12.2020.