Opiskelijan oppimisen arviointi toteutetaan normaalilainsäädännön ja lukion opetussuunnitelman perusteitten (2015) arviointia koskevien määräysten ja niiden mukaan laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti.
Opiskelijat istuvat luokassa pulpetin ääressä