Lukiossa opiskelijan oppimista arvioidaan koko opintojen ajan. Opiskelija saa palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista lukio-opintojen aikana ja niiden päättymisen jälkeen. Lue tarkemmin, millaista lukioarviointi vuoden 2019 opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti on.
Oppilaita tietokoneen ääressä.

Tämä sivu käsittelee lukioarviointia lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaisesti. Jos haluat lukea tarkemmin arvioinnista Lops 2015 -perusteiden mukaan, siirry tälle sivulle.