Opiskelijan oppimisen arviointi toteutetaan normaalilainsäädännön ja lukion opetussuunnitelman perusteitten (2015 tai 2019) arviointia koskevien määräysten ja niiden mukaan laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Siirtymäkauden ajan lukioissa opiskellaan kaksien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Kurssi-käsitteellä viitataan LOPS 2015 -perusteisiin, opintojaksolla puolestaan LOPS 2019 -perusteisiin.
Opiskelijat istuvat luokassa pulpetin ääressä

Teksti tarkistettu ja päivitetty tarpeellisilta osin 2.7.2021.