Ohjeistus oppimisen ja osaamisen arvioinnin tueksi perusopetuksessa kevätlukukaudella 2021.
Poika miettii tietokoneen ääressä

Tämä ohjeistus on tehty kevätlukukautta 2021 varten. Päivitämme sivujamme ja muokkaamme ohjeistuksiamme tarvittaessa. Merkitsemme tekstin alkuun, milloin sitä on päivitetty.

Teksti päivitetty 8.4.2021

Arviointi toteutetaan keväällä 2021 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 ja perusteiden uudistetun Luvun 6 arviointimääräysten mukaisesti. Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi kohdistuu paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin vuosiluokkakohtaisiin tavoitteisiin. Päättöarvioinnissa käytetään opetussuunnitelman perusteissa annettuja päättöarvioinnin kriteereitä ja päättöarvosanojen muodostamisen periaatteita.  Keväällä 2021 päättöarvioinnissa käytetään vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteissa arvosanalle 8 määriteltyjä osaamisen kuvauksia.

Jos tartuntatautilain nojalla siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, kuten osittain tai kokonaan etäopetukseen, suunnitellaan tilanteeseen sopiva tapa järjestää opetus ja arviointi. Lukuvuosisuunnitelmaan mahdollisesti kirjattuja opetuksen järjestämistapoja tarkennetaan tarvittaessa.

Tiiviistetysti arvioinnista keväällä 2021

 • Arviointi jatkuu kuten normaalioloissa. Oppilaan arviointi toteutetaan mahdollisen etäopetuksen aikana vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia koskevien linjausten mukaan.
 • Opettajan antaman yksilöllisen ja kannustavan palautteen ja ohjauksen merkitys korostuu etäopetuksen aikana.
 • Arvioinnin tulee perustua mahdollisimman monipuolisesti kerättyihin näyttöihin
 • Arviointikäytänteissä ja näyttöjen antamisessa on huomioitava oppilaiden terveydentila, olosuhteet ja muut mahdolliset syyt, jotka vaikeuttavat näyttöjen antamista ja osaamisen osoittamista. Oppilaille annetaan tällöin vaihtoehtoisia tapoja osaamisensa osoittamiseen.
 • Suunnitellaan, miten oppilaita tuetaan palattaessa lähiopetukseen ja miten varmistetaan, että oppilaat ovat oppineet etäaikana opetellut sisällöt oppiaineiden tavoitteiden mukaisesti.
 • Mahdollisesti eri syistä pitkään poissa olleiden oppilaiden tukemisen tavat ja osaamisen näyttömahdollisuudet suunnitellaan erikseen. Näitä ryhmiä ovat
  • etäopetuksessa olevat riskiryhmään kuuluvat oppilaat
  • perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisen vuoksi etäopetuksessa olevat oppilaat
  • kotiopetuksesta siirtyvät oppilaat.