Monilla oppijoilla koronan aiheuttama poikkeustilanne on saattanut vaikuttaa opintojen etenemiseen. Tautiepidemia on myös vaikuttanut kesätöiden saamiseen. Tämän hetken tilanne voi houkutella opintojen pariin kesäaikana.
Tyttöjä istuu opiskelemassa yliopistorakennuksen portailla kesällä.

Oppimista edistävää ja ylläpitävää toimintaa on mahdollista järjestää kesällä kokoontumisrajoituksista annettujen päätösten mukaisesti. Opetuksen/koulutuksen järjestäjän kannattaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tarjota erilaisia mahdollisuuksia oppijoille. Opinto-ohjaajien ja opettajien on hyvä aktiivisesti kertoa opiskelijoille mahdollisuuksista kesäopintoihin. Osa oppijoista ei itsenäisesti löydä tietoja kesäajan opintomahdollisuuksista.