Varhaiskasvatuksessa oppimisympäristöjä suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Hyvästä oppimisympäristöstä löytyy lapsille vaihtoehtoja mieluisaan tekemiseen, monipuoliseen ja vauhdikkaaseen liikkumiseen, leikkeihin ja peleihin sekä rauhalliseen oleiluun ja lepoon. Hyvin rakennettu oppimisympäristö vahvistaa lasten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. Myös lasten ideat, leikit ja heidän tekemänsä työt näkyvät oppimisympäristöissä.


Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö

Oppimisympäristöjä kehitetään siten, että varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa ja, että ne edistävät lasten terveen itsetunnon sekä sosiaalisten ja oppimisen taitojen kehittymistä.

Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja tarvikkeita, joiden avulla tuetaan lasten kehitystä, oppimista ja vuorovaikutusta. Myös luonto, pihat, leikkipuistot, kirjastot ja museot sekä muut rakennetut ympäristöt ovat varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä. Varhaiskasvatuksessa oppimisympäristön käsite sisältää muun muassa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden.  

Oppimisympäristöjä rakennettaessa ja kehitettäessä tulee ottaa huomioon monia asioita kuten muun muassa ergonomia, ekologisuus, viihtyisyys ja esteettömyys, tilojen valaistus ja akustiikka, sisäilman laatu ja siisteys. Teknologia ja inklusiivisuus on osa monipuolista ja lasta osallistavaa oppimisympäristöä, joissa tulee voida toteuttaa monenlaista pedagogista toimintaa. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä toimitaan joustavasti erikokoisissa ryhmissä ja ne muuntuvat tarpeen mukaan. Digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla.