Varhaiskasvatuksessa oppimisympäristöjä suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Hyvästä oppimisympäristöstä löytyy lapsille vaihtoehtoja mieluisaan tekemiseen, monipuoliseen ja vauhdikkaaseen liikkumiseen, leikkeihin ja peleihin sekä rauhalliseen oleiluun ja lepoon. Hyvin rakennettu oppimisympäristö vahvistaa lasten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. Myös lasten ideat, leikit ja heidän tekemänsä työt näkyvät oppimisympäristöissä.


Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö

Oppimisympäristöjä kehitetään siten, että varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa ja että ne tukevat lasten terveen itsetunnon sekä sosiaalisten ja oppimisen taitojen kehittymistä. Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja vuorovaikutusta. Luonto, pihat, leikkipuistot, kirjastot ja museot sekä muut rakennetut ympäristöt ovat myös varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä. Varhaiskasvatuksessa oppimisympäristön käsite sisältää muun muassa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. 

Oppimisympäristöjä rakennettaessa ja kehitettäessä tulee ottaa huomioon monia asioita kuten muun muassa ergonomia, ekologisuus, viihtyisyys ja esteettömyys, tilojen valaistus ja akustiikka, sisäilman laatu ja siisteys. Tieto- ja viestintäteknologia on osa monipuolista ja lasta osallistavaa oppimisympäristöä. Niissä tulee voida toteuttaa monenlaista pedagogista toimintaa. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä toimitaan joustavasti erikokoisissa ryhmissä ja ne muuntuvat tarpeen mukaan.