Laaja-alaisen osaamisen tavoitteita toteutetaan kaikissa uskonnon moduuleissa. Tässä tukiaineistossa on esimerkkejä siitä, miten laaja-alaisen osaamisen osa-alueet näkyvät ortodoksisen uskonnon moduuleissa. Aineisto sisältää myös esimerkkejä ortodoksisen uskonnon moduulien yhteyksistä muiden oppiaineiden moduuleihin sekä avauksia muutamista ortodoksisen uskonnon oppimäärään liittyvistä käsitteistä.
Oppilaat välitunnilla