Koulutuksen järjestäjä suunnittelee, miten opiskelijan osaamisen arviointia toteutetaan tutkinto- tai koulutuskohtaisesti. Suunnitelma laaditaan osaamisalakohtaisesti niissä tapauksissa, jos koulutuksen järjestämisluvassa on rajoitettu koko tutkinnon järjestämistä.

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma on arjen työkalu, jolla koulutuksen järjestäjä ohjaa opettajia, ohjaajia ja arvioijia osaamisen arviointiin liittyvissä tilanteissa. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on seurata toteuttamissuunnitelman toimivuutta ja tarvittaessa muuttaa suunnitelmaa ja toimintatapoja. Arvioinnin suunnittelu ja toteuttamisen seuranta ovat koulutuksen järjestäjän normaalia laadunhallintatyötä.

Vähimmäisvaatimukset toteuttamissuunnitelman tietosisällölle löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen laatimasta ohjeesta.