Osallisuus varhaiskasvatuksessa tarkoittaa sitä, lapset ovat aktiivisia toimijoita ja ryhmänsä jäseniä. Heidän ajatuksiaan ja mielipiteitään tulee kuulla ja huomioida. Lapsilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä liittyviin asioihin sekä tulla ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet nostavat vahvasti esille lapsilähtöisen, lapsen osallisuutta korostavan pedagogiikan. Lapset ovat aktiivisia toimijoita omassa ryhmässään ja heidän ajatuksiaan ja mielipiteitään tulee kuulla ja huomioida. Lapsilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä liittyviin asioihin sekä tulla ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Lasten osallisuus toiminnan ideointiin, suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä lasten mielenkiinnon kohteet toiminnan lähtökohtana sekä innostavat että toisaalta haastavat tarkastelemaan toimintaa ja pohtimaan työn tekemisen tapoja uudesta näkökulmasta.

Viidessä noin 10-15 minuutin mittaisessa videokoulutuksessa syvennytään osallisuuden pedagogiikkaan eri näkökulmista. Videoita voit hyödyntää vapaasti työyhteisöjen ja tiimien palavereissa, kouluttamisessa sekä kehittämisen apuvälineenä. Koulutuksellisen alustuksen lisäksi kunkin videon lopussa on pohdintakysymyksiä pedagogisen toiminnan tarkastelun ja kehittämisen tueksi.