Askarruttaako jokin asia uusissa lukion opetussuunnitelman perusteissa tai niiden toimeenpanossa? Ota yhteyttä Opetushallituksen Lops-asiantuntijoihin!
Suurennuslasi näppäimistön päällä

Katso Lops-asiantuntijoiden yhteystiedot teemoittain/oppiaineittain alta. Sähköpostiosoitteet ovat aina muodossa etunimi.sukunimi(at)oph.fi.

Millaista tukimateriaalia toivoisit Opetushallitukselta? Voit ehdottaa materiaalia projektityöntekijä Anjuli Korhoselle, (etunimi.sukunimi(at)oph.fi, puh. +358 29 5331737) tai suoraan aiheen asiantuntijalle.