Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Sivulta löydät tietoa erityisen tuen päätöksestä, oppilaan ja huoltajan kuulemisesta sekä erityisen tuen päätöksen tekemisestä ja tarkistamisesta.