Tämä tukimateriaali sisältää ohjeita maksuttomien paikkatieto- ja karttapalvelujen hyödyntämiseen sekä esimerkkitehtäviä luonnon- ja ihmismaantieteelliseen maankäytön ja maisemien tulkintaan. Ohjeet, esimerkkitehtävät ja vastausmallit eivät ole tyhjentäviä eivätkä normittavia, vaan opettaja voi muokata ja soveltaa niitä omaan työhönsä sopivalla tavalla.
Ilmakuva lammesta keskellä metsää. Lammesta heijastuu taivas ja pilviä

Tukimateriaali sopii erityisesti seuraavien lukion moduulien keskeisten sisältöjen opetukseen:

  • GE2: endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina
  • GE3: maankäyttö ja rakennettu ympäristö
  • GE4: luonnon- ja kulttuurimaisemien tulkinta karttojen, kuvien ja muun geomedian avulla. 

Tekijät ja viitetiedot

Tukimateriaalin ovat laatineet Miia Aaltonen, Juho Moilanen, Mari Sorvali ja Kirsi Valta-Hulkkonen.

Julkaisuun viitatessa käytetään seuraavia viitetietoja:

Aaltonen, M., Moilanen, J., Sorvali, M., Valta-Hulkkonen, K. Paikkatieto- ja karttapalvelut maankäytön ja maisemien tulkinnan työkaluina. Julkaistu 10.11.2022 Opetushallituksen verkkosivuilla: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/paikkatieto-ja-karttapalvelut-maank…

Viitattu: xx.xx.xxxx.