Haastoimme peruskoulufoorumin seurantaryhmän jäsenet antamaan lupauksensa tasa-arvoisen koulutuksen edistämiseksi. Millaisin keinoin sinun yhteisösi voi osallistua tavoitteiden toteutumiseen?
#paraskoulu-lupaus: Opetushallitus
#paraskoulu-lupaus: Siimes
#paraskoulu-lupaus: Sjöström

 

#paraskoulu-lupaus
#paraskoulu-lupaus
#paraskoulu-lupaus
#paraskoulu-lupaus
#paraskoulu-lupaus
#paraskoulu-lupaus
#paraskoulu-lupaus
#paraskoulu-lupaus
#paraskoulu-lupaus
#paraskoulu-lupaus