Opetustuntikohtaista valtionosuutta saavat taiteen perusopetuksen järjestäjät voivat vuosittain hakea Opetushallitukselta erityisavustusta. Tätä käytetään opetuksen pedagogiseen kehittämiseen ja erityisesti erilaisiin koulutuksen järjestäjien yhteisiin pedagogisiin kehittämishankkeisiin.

Hankkeet edistävät taiteen perusopetuksen pedagogista kehittämistä, niissä kehitetään oppijan aktiivisuutta, opetushenkilöstön pedagogista ammattitaitoa tai muulla tavoin oppilaitoksen toimintaa. Oppilaitokset voivat kehittää taiteen perusopetusta koulutuksen järjestäjien välisenä yhteistyönä. Hankkeen tulokset ja materiaalit tulisi olla levitettävissä muihin taiteen perusopetuksen oppilaitoksiin esimerkiksi oppilaitoksen verkkosivuilla.