Perheen muuttaessa ulkomaille huoltajan on hyvä tietää, miten hänen tulee toimia ja mitä päätöksiä edellytetään ennen muuttoa sekä mitä mahdollisuuksia lapsen koulunkäynnin järjestämiseen tulevassa asuinmaassa on.

Ulkomailla asumisen aikana lapsi voi käydä joko ulkomailla toimivaa suomalaista peruskoulua, paikallista koulua, kansainvälistä koulua, Eurooppa-koulua tai opiskella kotona itsenäisesti mahdollisesti etäopinnoilla täydennettynä. On kuitenkin huomioitava, että joissain maissa on koulupakko, jolloin opiskelu kotona ei ole mahdollista. Useimmiten vaihtoehtona onkin koulunkäynti paikallisessa koulussa. Kohdemaan koulujärjestelmään on hyvä perehtyä ennen muuttoa, sillä eri maiden koulujärjestelmät eroavat toisistaan. Tietoja koulujärjestelmistä löytyy eri maiden opetusministeriöiden verkkosivuilta.