Opiskelija voi osana TUVA-koulutusta korottaa perusopetuksen arvosanoja. Arvosanojen korottaminen voi olla perusteltua esimerkiksi toiseen asteen koulutukseen hakeutumisen kannalta. Usein opiskelijalle riittää perustaitojen vahvistaminen 

Perusopetuksen arvosanoja korotetaan niin kutsutussa erityisessä tutkinnossa. Erityisen tutkinnon voi järjestää se, jolla perusopetuksen järjestämislupa. Erityiseen tutkintoon osallistuvan tulee osoittaa, että hänen tietonsa ja taitonsa vastaavat perusopetuksen eri oppiaineiden yleisen oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja.