Tässä Opetushallituksen opetuksen järjestäjille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan varautumisesta kevätlukukautta 2021 koskeviin opetusjärjestelyihin, opetuksen toteuttamiseen, oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, oppilashuoltoon, kouluruokailuun, koulukuljetuksiin sekä koulun muuhun toimintaan, joihin koronavirusepidemia voi vaikuttaa. Pääosin toimitaan kuten syksyllä, ja tässä tukimateriaalissa on täsmennetty kohtia, jotka muuttuvat syksyyn verrattuna tai joihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Lähtökohtana on, että opetus järjestetään kevätlukukaudella lähiopetuksena. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lähiopetuksesta voidaan joutua siirtymään etäyhteyksiä hyödyntävään opetukseen (jatkossa etäopetus) myös karanteenin, eristyksen sekä oppilaan tai oppilaan perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisen takia.

Eduskunnan käsittelyssä olevasta tartuntatautilain muutoksesta (HE 245/2020) tiedotetaan myöhemmin.Päivitetty 20.1.2021