Tässä Opetushallituksen opetuksen järjestäjille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan varautumisesta kevätlukukauden 2021 opetusjärjestelyihin, opetuksen toteuttamiseen, oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, oppilashuoltoon, kouluruokailuun, koulukuljetuksiin sekä koulun muuhun toimintaan, joihin koronavirusepidemia vaikuttaa. Pääosin toimitaan kuten syyslukukaudella, mutta tukimateriaalissa on täsmennetty kohtia, jotka muuttuvat tai joihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Lähtökohtana on, että opetus järjestetään kevätlukukaudella lähiopetuksena. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lähiopetuksesta voidaan joutua siirtymään etäyhteyksiä hyödyntävään opetukseen (jatkossa etäopetus) myös karanteenin, eristyksen sekä oppilaan tai oppilaan perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisen takia.

Ohjeistuksessa on otettu huomioon 22.2.2021 voimaan tullut tartuntatautilain muutos, joka asettaa velvoitteita myös opetuksen järjestäjille.


Päivitetty 25.3.2021