Koronatilanteen mahdollisesti tasaantuessa kevätlukukaudella 2022 rakennetaan yhdessä uudenlaista, sujuvaa, hyvinvoivaa ja turvallista arkea. Tärkeää on turvata elämänmyönteiset, yhteisöstä voimaa ammentavat rutiinit ja henkilökunnan ja oppilaiden jaksaminen sekä oppilaiden mahdollisuus oppia ja saada riittävästi ohjausta ja tukea. Tässä Opetushallituksen tukimateriaalissa kerrotaan siitä, mihin lukuvuoden alkaessa on syytä kiinnittää huomiota paikallisesti opetuksen suunnittelussa ja koronaviruspandemian aiheuttamasta tilanteesta palautumisessa.
Kuvituskuva, opettaja näyttää neuvoo lasta

Kevätlukukauteen 2022 valmistauduttaessa lähtökohtana on se, että oppilaat ovat yhä pysyvämmin lähiopetuksessa, jolloin paikallisesti on syytä suunnitella, miten poikkeuksellisesta koronan aiheuttamasta tilanteesta palaudutaan. Perusopetuslain 20 a § on voimassa heinäkuun 2022 loppuun asti. Paikallisesti koronatilanne voi myös edellyttää valmiutta siirtyä etäopetukseen. Tähän liittyvä tukimateriaali löytyy sivulta Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen perusopetuksessa 1.1.2022 alkaen.

Tässä Opetushallituksen tukimateriaalissa kerrotaan siitä, mihin lukuvuoden alkaessa on syytä kiinnittää huomiota paikallisesti opetuksen suunnittelussa ja koronaviruspandemian aiheuttamasta tilanteesta palautumisessa. Koronaviruspandemian vaikutukset esimerkiksi opetuksen järjestämiseen tai etäopetuksen määrään ovat olleet hyvin erilaisia eri puolilla Suomea, joten myös palautumiseen tarvittavat toimet voivat erota. Vaikka kaikkialla ei koronatilanne ole aiheuttanut poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä, on poikkeuksellinen aika voinut vaikeuttaa jo aiemmin syntyneitä ongelmia paikallisesti tai yksilön kannalta. Eroja voi olla myös saman alueen, opetuksen järjestäjän ja koulun sisällä. Katso palautumista ja varautumista käsittelevä perusopetuksen webinaari ja esitysmateriaali syyslukukauteen 2021 täältä.

Koronavirustilanteen vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia ja vaikutuksia voi näkyä vielä kevään 2020 etäopetuksesta ja lähiopetuksen poikkeusjärjestelyistä. Paikallisesti tai joidenkin oppilaiden tai oppiaineiden näkökulmasta on voinut syntyä hyvinvointi- tai oppimisvajetta, jota on syytä selvittää ja paikata erilaisin keinoin. Erityisesti ne oppilaat, joilla on ennestään ollut vaikeuksia, ovat kärsineet koronavirustilanteesta.

Koulutyön järjestämisessä kevätlukukaudella 2022 on hyvä suunnitella seuraavat asiat:

  • Millaisia toimia koronatilanteesta palautumiseen tarvitaan?
  • Miten lasten ja nuorten tulevaisuususkoa voidaan vahvistaa?
  • Miten kouluun palaamista ja oppimista tuetaan tai oppimisvajetta paikataan koronapandemian jälkeen?
  • Miten varmistetaan maahanmuuttotaustaisten oppilaiden opiskeluun mahdollisesti tarvittava pedagoginen tukeminen?
  • Miten varmistetaan erilaisten vähemmistöjen oikeuksien (esim. oppilaan oman äidinkielen opetus, katsomusaineet) sekä vammaisten oikeuksien vaatimien palvelujen ja kohtuullisten mukautusten toteutuminen, jos koronavirustilanteen takia näitä ei ole pystytty täysimääräisesti järjestämään?
  • Miten tuetaan ja lisätään oppilaiden hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöön kuulumisen tunnetta syyslukukauden alkaessa?
  • Miten selvitetään pitkään poissa olleiden tai kotiopetuksesta perusopetukseen palaavien oppilaiden tilanteet ja tuen tarpeet?
  • Miten viestitään koteihin sekä jatketaan kodin ja koulun yhteistyötä?
  • Mitä on syytä huomioida johtamisen käytännöissä ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisessa?