Opetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan. Tällä sivulla voit tutustua voimassa oleviin opetussuunnitelman perusteisiin. Lisäksi voit tarkastella aikaisempia perusteasiakirjoja.

ePerusteet

Voimassa olevat perusteasiakirjat löytyvät kokonaisuudessaan ePerusteet-sivustolta. Sivustolla voit lisäksi tutustua paikallisiin opetussuunnitelmiin.