Opetushallitus on laatimassa tarkempia kriteerejä perusopetuksen päättöarviointiin kaikissa oppiaineissa. Lisäksi laaditaan oppimisen tavoitteet. Uudistustyötä on tehty yhdessä asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on lisätä arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta.

Opetushallituksen julkaisema Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 uudistettu luku 6 otetaan kouluissa käyttöön 1.8.2020 alkaen.
Kuvituskuva, koululaisia kulkemassa rappusia