Opetushallitus on laatimassa tarkempia kriteerejä perusopetuksen päättöarviointiin kaikissa oppiaineissa. Lisäksi laaditaan opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen tavoitteet. Päättöarvioinnin tarkempien kriteerien tavoitteena on lisätä arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta.

Arvioinnin kriteerien luonnos on laadittu oppiaineittain arvosanoille 5, 7, 8 ja 9. Tällä hetkellä opetussuunnitelman perusteissa osaamistaso on määritelty vain arvosanalle 8. Kriteerien avulla määritellään, mitä peruskoulunsa päättävän oppilaan on osattava kyseisen arvosanan saadakseen. Lisäksi luonnoksessa on laadittu opetuksen tavoitteiden pohjalta tavoitteet oppimiselle eri oppiaineisiin. Opetuksen tavoitteet säilyvät sellaisenaan.

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerien luonnos on kommentoitavissa 25.9.2020 klo 16.15 asti. Kommentointi tapahtuu alta löytyvän kyselylinkin kautta. Kriteerien luonnos on ladattavissa alta.