Hyppää pääsisältöön

Äidinkieli ja kirjallisuus perusopetuksessa


Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista ja tulemaan tietoiseksi itsestään viestijöinä ja kielenkäyttäjinä. Äidinkieli ja kirjallisuus on monitieteinen taito-, tieto- ja kulttuuriaine.

Ajankohtaista

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi järjestetään seuraavan kerran elokussa 2021. Syksyllä 2020 on koulutuksia, joissa on erilliset ohjelmat äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille: 

Nämä OPH:n maksulliset koulutukset järjestetään etäyhteyden välityksellä.

Äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineena

Oppiaineessa on 12 eri oppimäärää: suomen kieli ja kirjallisuus, ruotsin kieli ja kirjallisuus, saamen kieli ja kirjallisuus, romanikieli ja kirjallisuus, viittomakieli ja kirjallisuus, muu oppilaan äidinkieli, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus, suomi saamenkielisille, ruotsi saamenkielisille, suomi viittomakielisille ja ruotsi viittomakielisille.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus etänä

Etäopetus onnistuu äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksssa, kun opetus suunnitellaan hyvin ja verkko-opetukseessa kiinnitetään erityistä huomiota vuorovaikutuksen ylläpitoon, palautteen antamiseen ja monipuolisiin tehtäviin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tueksi

Sivulle on kerätty äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen opettamisen tueksi erilaisia materiaaleja, verkkosivuja ja verkostoja. Tutustu sivun esittelemiin oppaisiin, kilpailuihin, tapahtumiin ja muuhun tukeen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Suomen kielen ja kirjallisuuden käsitteitä

Suomen kielen ja kirjallisuuden opetus tukee oppilaiden monilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumista. Sivulla avataan oppimäärän keskeisiä käsitteitä vuosiluokittain.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lukutaidon oppimisesta ja opettamisesta

Hyvän lukutaidon saavuttaminen edellyttää lukemiseen sitoutumista, lukemisaktiivisuutta ja lukemisen harrastamista myös koulun ulkopuolella.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kielitiedon opettamisesta

Kielitiedon opiskelun tärkeimpänä tavoitteena on oppilaiden kielitietoisuuden herääminen ja kielen käyttötaitojen kehittyminen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kirjaimet, numerot ja muut merkit

Suositus mallikirjamiksi on saatavilla suomalais-ruotsalaisten kirjainten lisäksi myös pohjoissaamen, inarinsaamen, koltansaamen ja romanikielen kirjaimista.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tekstilaji opetuksessa

Tekstilaji voi olla esimerkiksi asiointia kaupassa, uutisten tuottamista ja seuraamista, jalkapallojoukkueen fanittamista, kaunokirjallisen teoksen arviointia tai runojen eläytyvää tai analyyttista lukemista.

alt-text (optional, uses title if not set)

Monikielisyydestä ja koulukielen tukemisesta

Kielitietoisessa opetuksessa monikielisyys nähdään voimavarana. Oppilaiden opetuskielen eli tiedonalojen kielen taidon kehitystä on tuettava kaikissa oppiaineissa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kirjallisuuden opettamisesta

Perusopetuksen kirjallisuuden opetuksen tehtävä kaikilla luokka-asteilla on herättää oppilaiden kiinnostus kirjallisuutta kohtaan ja luoda pohja elinikäiselle lukuharrastukselle.

alt-text (optional, uses title if not set)

Sanataide ja kirjallisuus

Sanataide on taidemuoto, jossa lapsen ja nuoren kielitajua vahvistetaan luovien työskentelymenetelmien avulla ja jonka taustalla on useiden tieteen- ja taiteenalojen menetelmiä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Draaman opettamisesta

Draaman opiskelu on vuorovaikutteista, toiminnallista ja kokemuksellista. Siinä keskitytään yhdessä toimimiseen käyttäen teatterin keinoja.

alt-text (optional, uses title if not set)

Päättöarvioinnin tueksi

Päättöarvioinnin kriteerien tueksi on laadittu oppiaineittain kuvaukset arvosanan kahdeksan alle jäävästä osaamisesta sekä arvosanan kahdeksan ylittävästä osaamisesta.

Teema-aineistoja oppitunnille

7 VELJESTÄ - Tutustu 150-vuotiaaseen teokseen!

7veljesta.finlit.fi

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tuottamalta 7 VELJESTÄ -sivustolta voi lukea Aleksis Kiven romaanin Seitsemän veljestä sanaselityksen varustettuna sekä tutustua monipuoliseen materiaaliin, jonka avulla teosta voi lähestyä.

Seitsemän veljestä

www.seitsemanveljesta.net

Opetushallituksen tuella tuotetulla Seitsemän veljestä -sivustolla voi tutustua Aleksis Kiven klassikkoteokseen ja teoksen kontekstiin.

Sammon salat

www03.edu.fi

Sammon salat on pelillinen oppimateriaali Kalevalan ja kansanperinteen maailmasta. Varsinainen peli on ladattavissa Applen ja Googlen sovelluskaupoista maksutta.

Mikael Agricola

Sivulle on koottu aineistoa, joka käsittelee Mikael Agricolan elämää ja saavutuksia. Aineisto sopii monialaiseen opiskeluun. Oppilaat voivat käyttää materiaalia apunaan laatiessaan esimerkiksi eri oppiaineisiin projektitöitä.

Agricolan matkassa

Agricolan matkassa -aineisto soveltuu hyvin perusopetuksen ylemmille vuosiluokille ja siihen sisältyy myös mielenkiintoisia tehtäviä. Lähde siis tutustumaan Mikael Agricolaan! Voit pohtia matkan edetessä, keitä nykypäivän henkilöitä hän olisi saattanut muistuttaa.