Hyppää pääsisältöön

Äidinkieli ja kirjallisuus perusopetuksessa


Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista ja tulemaan tietoiseksi itsestään viestijöinä ja kielenkäyttäjinä. Äidinkieli ja kirjallisuus on monitieteinen taito-, tieto- ja kulttuuriaine.

Ajankohtaista

Monilukutaitoa kielitietoisesti eri oppiaineissa – tietoa ja työtapoja

Monilukutaidon ja kielitietoisen opetuksen tueksi on laadittu runsas materiaali, jossa annetaan konkreettisia esimerkkejä kielitietoisen opetuksen toteuttamiseksi eri oppiaineissa. Sivuston alussa on video, jossa materiaalin pääosin laatinut Ilona Kuukka käy läpi keskeisiä kielitietoisen opetuksen piirteitä ja antaa esimerkkejä työskentelystä.

Linkki aineistoon (OPH:n sivuille): https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/monilukutaitoa-kielitietoisesti-eri-oppiaineissa-tietoa-ja-tyotapoja 

LUKILOKI - Oivalluksia luku- ja kirjoitustaitojen opettamiseen ja tukemiseen

LUKILOKI-sivuston materiaalit tukevat luku- ja kirjoitustaidon opettamista monin tavoin. Ne tukevat opetushenkilöstön osaamista eri kasvatus-ja koulutusasteilla ja eri oppiaineissa. Sivustolla perehdytään monilukutaidon ohjaamiseen sekä oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen.

Linkki aineistoon (OPH:n sivulle): https://www.oph.fi/fi/lukiloki-oivalluksia-luku-ja-kirjoitustaitojen-opettamiseen-ja-tukemiseen

ROADMAP – askeleet kielitietoisen koulun kehittämiseen

ROADMAP-itsearviointi tukee koulujen kielitietoisen toimintakulttuurin ja oppilaiden kielellisten taitojen kehittämistä. Sen avulla koulu voi arvioida toimintaansa ja kehittää koko kouluyhteisöä osallistavaa kielikasvatusta. Itsearviointityökalun lisäksi verkkosivustolle on koottu lupaavia käytäntöjä ja esimerkkejä oppilaiden kielellisten taitojen ja kriittisen ajattelun kehittämisen tueksi.

Linkki aineistoon (EML:n sivuille): https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/roadmapforschools/FI/tabid/5467/language/en-GB/Default.aspx

Äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineena

Oppiaineessa on 12 eri oppimäärää: suomen kieli ja kirjallisuus, ruotsin kieli ja kirjallisuus, saamen kieli ja kirjallisuus, romanikieli ja kirjallisuus, viittomakieli ja kirjallisuus, muu oppilaan äidinkieli, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus, suomi saamenkielisille, ruotsi saamenkielisille, suomi viittomakielisille ja ruotsi viittomakielisille.

Yhteystiedot  

Oppiaineeseen tai johonkin oppimäärään liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteella perusopetus(at)oph.fi.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tueksi

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tueksi

Sivulle on kerätty äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen opettamisen tueksi erilaisia materiaaleja, verkkosivuja ja verkostoja. Tutustu sivun esittelemiin oppaisiin, kilpailuihin, tapahtumiin ja muuhun tukeen.

Monilukutaitoa kielitietoisesti eri oppiaineissa – tietoa ja työtapoja

Monilukutaitoa kielitietoisesti eri oppiaineissa – tietoa ja työtapoja

www.oph.fi

Monilukutaidon ja kielitietoisen opetuksen tueksi laaditussa materiaalissa annetaan konkreettisia esimerkkejä kielitietoisen opetuksen toteuttamiseksi. Sivuston alussa olevassa videossa käydään läpi keskeisiä kielitietoisen opetuksen piirteitä ja annetaan esimerkkejä työskentelystä.

Suomen kielen ja kirjallisuuden käsitteitä

Suomen kielen ja kirjallisuuden käsitteitä

Suomen kielen ja kirjallisuuden opetus tukee oppilaiden monilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumista. Sivulla avataan oppimäärän keskeisiä käsitteitä vuosiluokittain.

Lukutaidon oppimisesta ja opettamisesta

Lukutaidon oppimisesta ja opettamisesta

Hyvän lukutaidon saavuttaminen edellyttää lukemiseen sitoutumista, lukemisaktiivisuutta ja lukemisen harrastamista myös koulun ulkopuolella.

Kielitiedon opettamisesta

Kielitiedon opettamisesta

Kielitiedon opiskelun tärkeimpänä tavoitteena on oppilaiden kielitietoisuuden herääminen ja kielen käyttötaitojen kehittyminen.

Kirjaimet, numerot ja muut merkit

Kirjaimet, numerot ja muut merkit

Suositus mallikirjamiksi on saatavilla suomalais-ruotsalaisten kirjainten lisäksi myös pohjoissaamen, inarinsaamen, koltansaamen ja romanikielen kirjaimista.

Tekstilaji opetuksessa

Tekstilaji opetuksessa

Tekstilaji voi olla esimerkiksi asiointia kaupassa, uutisten tuottamista ja seuraamista, jalkapallojoukkueen fanittamista, kaunokirjallisen teoksen arviointia tai runojen eläytyvää tai analyyttista lukemista.

Monikielisyydestä ja koulukielen tukemisesta

Monikielisyydestä ja koulukielen tukemisesta

Kielitietoisessa opetuksessa monikielisyys nähdään voimavarana. Oppilaiden opetuskielen eli tiedonalojen kielen taidon kehitystä on tuettava kaikissa oppiaineissa.

Kirjallisuuden opettamisesta

Kirjallisuuden opettamisesta

Perusopetuksen kirjallisuuden opetuksen tehtävä kaikilla luokka-asteilla on herättää oppilaiden kiinnostus kirjallisuutta kohtaan ja luoda pohja elinikäiselle lukuharrastukselle.

Sanataide ja kirjallisuus

Sanataide ja kirjallisuus

Sanataide on taidemuoto, jossa lapsen ja nuoren kielitajua vahvistetaan luovien työskentelymenetelmien avulla ja jonka taustalla on useiden tieteen- ja taiteenalojen menetelmiä.

Draaman opettamisesta

Draaman opettamisesta

Draaman opiskelu on vuorovaikutteista, toiminnallista ja kokemuksellista. Siinä keskitytään yhdessä toimimiseen käyttäen teatterin keinoja.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus etänä

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus etänä

Etäopetus onnistuu äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksssa, kun opetus suunnitellaan hyvin ja verkko-opetukseessa kiinnitetään erityistä huomiota vuorovaikutuksen ylläpitoon, palautteen antamiseen ja monipuolisiin tehtäviin.

Äidinkielen ja kirjallisuuden arviointi perusopetuksessa

6. vuosiluokan lukuvuosiarviointi aidinkieli ja kirjallisuus

6. vuosiluokan lukuvuosiarviointi aidinkieli ja kirjallisuus

6. luokan kriteerit ovat kuvauksia arvosanoihin 5, 7, 8 ja 9 vaadittavasta osaamisen tasosta. Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin kriteerit ovat opetuksen järjestäjää sitovia normeja, jotka siirretään perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan. Tälle sivulle on koottu tukimateriaalia äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ja arvioinnin toteuttamisen tueksi.

Äidinkielen ja kirjallisuuden päättöarvioinnin kriteerit

Äidinkielen ja kirjallisuuden päättöarvioinnin kriteerit

Päättöarvioinnin kriteerit ovat kuvauksia arvosanoihin 5, 7, 8 ja 9 vaadittavasta osaamisen tasosta. Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin kriteerit ovat opetuksen järjestäjää sitovia normeja, jotka siirretään perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan.

Äidinkielen ja kirjallisuuden päättöarvioinnin tukimateriaali

Äidinkielen ja kirjallisuuden päättöarvioinnin tukimateriaali

Tälle sivulle on koottu tukimateriaalia äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ja arvioinnin toteuttamisen tueksi.

Teema-aineistoja oppitunnille

Sammon salat

www03.edu.fi

Sammon salat on pelillinen oppimateriaali Kalevalan ja kansanperinteen maailmasta. Varsinainen peli on ladattavissa Applen ja Googlen sovelluskaupoista maksutta.

Mikael Agricola

Sivulle on koottu aineistoa, joka käsittelee Mikael Agricolan elämää ja saavutuksia. Aineisto sopii monialaiseen opiskeluun. Oppilaat voivat käyttää materiaalia apunaan laatiessaan esimerkiksi eri oppiaineisiin projektitöitä.

Agricolan matkassa

Agricolan matkassa -aineisto soveltuu hyvin perusopetuksen ylemmille vuosiluokille ja siihen sisältyy myös mielenkiintoisia tehtäviä. Lähde siis tutustumaan Mikael Agricolaan! Voit pohtia matkan edetessä, keitä nykypäivän henkilöitä hän olisi saattanut muistuttaa.

7 VELJESTÄ - Tutustu 150-vuotiaaseen teokseen!

7veljesta.finlit.fi

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tuottamalta 7 VELJESTÄ -sivustolta voi lukea Aleksis Kiven romaanin Seitsemän veljestä sanaselityksen varustettuna sekä tutustua monipuoliseen materiaaliin, jonka avulla teosta voi lähestyä.

Seitsemän veljestä

www.seitsemanveljesta.net

Opetushallituksen tuella tuotetulla Seitsemän veljestä -sivustolla voi tutustua Aleksis Kiven klassikkoteokseen ja teoksen kontekstiin.

Ruotsalaisuuden päivä 6.11.

Ruotsalaisuuden päivää vietetään marraskuun kuudentena. Teemasivulle on koottu tietoa ruotsalaisuuden päivästä ja materiaalia tukemaan päivän käsittelyä opetuksessa.

Saamelaistietoa opetukseen

www.oktavuohta.com

Saamelaistietoa opetukseen -sivulle on kerätty materiaalia opetuksessa hyödynnettäväksi.

Romanikulttuurin oppitunnit

Kolmen 45 minuutin oppitunnin laajuinen digitaalinen oppimateriaali soveltuu hyödynnettäväksi peruskoulun 9. luokalla ja lukiossa useissa oppiaineissa, kuten historiassa, yhteiskuntaopissa sekä äidinkielessä ja kirjallisuudessa.

Monikielisyys näkyväksi - kielitietoutta kaikille

www.oph.fi

Materiaalien avulla voi tehdä moninaisuutta näkyväksi ja kehittää kielitietoisuutta opetuksessa. Materiaalin avulla voi rakentaa monen päivän kokonaisuuksia, oppitunteja tai lyhyitä opetustuokiota.

Kuuntelen - siis luen

uudetlukutaidot.fi

Materiaali avaa äänikirjojen käytön mahdollisuuksia opetuksessa. Siinä esitellään monikielisten kuvitettujen äänikirjojen käyttöä erityisesti neljäsluokkalaisten opettajille, mutta materiaalia voi soveltaa eri luokilla.

Toiminnallisia harjoituksia äidinkielen ja kirjallisuuden tunneille

www.liikkuvakoulu.fi

Liikkuva koulu -ohjelmassa koottujen tehtävien avulla äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen saadaan lisättyä toiminnallisuutta.