Hyppää pääsisältöön

Biologia ja maantieto perusopetuksessa


Biologian opetuksessa tutkitaan elämää, sen ilmiöitä ja edellytyksiä. Maantiedon opetus puolestaan auttaa oppilaita ymmärtämään luonnon ja ihmisen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja niiden välisitä vuorovaikutusta eri alueilla.

Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita ymmärtämään ekosysteemien toimintaa, ihmisen elintoimintoja sekä perinnöllisyyden ja evoluution perusteita. Opetus ohjaa kestävään elämäntapaan ja globaalin vastuun ymmärtämiseen.

Maantieteellisten syy- ja seuraussuhteiden sekä ympäristönmuutosten ymmärtäminen ja analysointi aktivoivat oppilaita toimimaan vastuullisesti omassa arjessa. Opetus tukee oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneiksi kansalaisiksi.