Hyppää pääsisältöön

Biologia ja maantieto perusopetuksessa


Biologian opetuksessa tutkitaan elämää, sen ilmiöitä ja edellytyksiä. Maantiedon opetus puolestaan auttaa oppilaita ymmärtämään luonnon ja ihmisen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja niiden välisitä vuorovaikutusta eri alueilla.

Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita ymmärtämään ekosysteemien toimintaa, ihmisen elintoimintoja sekä perinnöllisyyden ja evoluution perusteita. Opetus ohjaa kestävään elämäntapaan ja globaalin vastuun ymmärtämiseen.

Maantieteellisten syy- ja seuraussuhteiden sekä ympäristönmuutosten ymmärtäminen ja analysointi aktivoivat oppilaita toimimaan vastuullisesti omassa arjessa. Opetus tukee oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneiksi kansalaisiksi. 
 

Opetuksen ja oppimisen tueksi

Biologian opetuksen tueksi

Biologian opetuksen tueksi

Sivulle on koottu erilaisia materiaaleja ja muuta tukea, jota voit hyödyntää biologian opetuksessasi. Sivun materiaalit soveltuvat lukioon ja perusopetukseen.

Yhteisesti biologian ja maantiedon opetuksen tueksi

Yhteisesti biologian ja maantiedon opetuksen tueksi

Sivulle on koottu erilaisia materiaaleja ja muuta tukea, jota voit hyödyntää niin biologian kuin maantieteen opetuksessa. Sivun materiaalit soveltuvat lukioon ja perusopetukseen.

Maantiedon opetuksen tueksi

Maantiedon opetuksen tueksi

Sivulle on koottu erilaisia materiaaleja ja muuta tukea, jota voit hyödyntää maantiedon opetuksessa. Sivun materiaalit soveltuvat lukioon ja perusopetukseen.

Kestävän tulevaisuuden opas

Kestävän tulevaisuuden opas

Opas sisältää kestävää kehitystä avaavan sisällön lisäksi neuvoja, materiaaleja ja tapausesimerkkejä, joita voi hyödyntää omassa kasvatus- ja opetustyössä. Näkökulmia voi käyttää myös oman työ- ja oppijayhteisön arvokeskustelun ja muun rakentavan dialogin pohjalla sekä ajatusten herättelyssä.

Ilmasto- ja ympäristökasvatuksen ja kiertotalouden oppimisen tueksi

Ilmasto- ja ympäristökasvatuksen ja kiertotalouden oppimisen tueksi

Sivulle on koottu linkkejä materiaaleihin ja kursseihin, joita voi käyttää ilmasto- ja ympäristökasvatuksen sekä kiertotalouden opetuksen ja oppimisen tukena. Sivun materiaalit soveltuvat varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja vapaaseen sivistystyöhön.

Biologian ja maantiedon arviointi perusopetuksessa ja päättöarvioinnin tukimateriaali

Biologian ja maantiedon päättöarvioinnin kriteerit

Biologian ja maantiedon päättöarvioinnin kriteerit

Päättöarvioinnin kriteerit ovat kuvauksia arvosanoihin 5, 7, 8 ja 9 vaadittavasta osaamisen tasosta. Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin kriteerit ovat opetuksen järjestäjää sitovia normeja, jotka siirretään perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan.

Biologian päättöarvioinnin tukimateriaali

Biologian päättöarvioinnin tukimateriaali

Tälle sivulle on koottu tukimateriaalia biologian opetuksen ja arvioinnin toteuttamisen tueksi.

Maantiedon päättöarvioinnin tukimateriaali

Maantiedon päättöarvioinnin tukimateriaali

Tälle sivulle on koottu tukimateriaalia maantiedon opetuksen ja arvioinnin toteuttamisen tueksi.

Valinnaiset aineet ja valinnaisten aineiden arviointi perusopetuksessa

Valinnaiset aineet ja valinnaisten aineiden arviointi perusopetuksessa

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan mukaisesti.

Opetushallituksen julkaisut


Julkaisemme biologiaan ja maantietoon liittyviä julkaisuja, kuten raportteja, selvityksiä ja oppaita. Voit etsiä ja tutustua julkaisuihin alla olevan linkin kautta.

Tutustu Opetushallituksen julkaisuihin

Opetushallituksen verkkokaupan oppikirjat


Tuotamme oppikirjoja eri oppiaineista esimerkiksi erityisopetuksen tarpeisiin. Voit etsiä ja tutustua oppikirjoihin Opetushallituksen verkkokaupasta.

Tutustu verkkokaupassa biologian ja maantiedon oppikirjoihin