Hyppää pääsisältöön

Biologia ja maantieto perusopetuksessa


Biologian opetuksessa tutkitaan elämää, sen ilmiöitä ja edellytyksiä. Maantiedon opetus puolestaan auttaa oppilaita ymmärtämään luonnon ja ihmisen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja niiden välisitä vuorovaikutusta eri alueilla.

Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita ymmärtämään ekosysteemien toimintaa, ihmisen elintoimintoja sekä perinnöllisyyden ja evoluution perusteita. Opetus ohjaa kestävään elämäntapaan ja globaalin vastuun ymmärtämiseen.

Maantieteellisten syy- ja seuraussuhteiden sekä ympäristönmuutosten ymmärtäminen ja analysointi aktivoivat oppilaita toimimaan vastuullisesti omassa arjessa. Opetus tukee oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneiksi kansalaisiksi. 
 

Opetuksen ja oppimisen tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

Biologian opetuksen tueksi

Sivulle on koottu erilaisia materiaaleja ja muuta tukea, jota voit hyödyntää biologian opetuksessasi. Sivun materiaalit soveltuvat lukioon ja perusopetukseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Yhteisesti biologian ja maantiedon opetuksen tueksi

Sivulle on koottu erilaisia materiaaleja ja muuta tukea, jota voit hyödyntää niin biologian kuin maantieteen opetuksessa. Sivun materiaalit soveltuvat lukioon ja perusopetukseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Maantiedon opetuksen tueksi

Sivulle on koottu erilaisia materiaaleja ja muuta tukea, jota voit hyödyntää maantiedon opetuksessa. Sivun materiaalit soveltuvat lukioon ja perusopetukseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Päättöarvioinnin tueksi

Päättöarvioinnin kriteerien tueksi on laadittu oppiaineittain kuvaukset arvosanan kahdeksan alle jäävästä osaamisesta sekä arvosanan kahdeksan ylittävästä osaamisesta.