Hyppää pääsisältöön

Fysiikka ja kemia perusopetuksessa


Fysiikan ja kemian opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset sekä ympäristön kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdyt havainnot ja tutkimukset, joista edetään kohti fysiikan ja kemian peruskäsitteitä ja periaatteita.

Opiskelun tulee innostaa oppilasta luonnontieteiden opiskeluun, auttaa oppilasta pohtimaan hyvän ja turvallisen ympäristön merkitystä sekä opettaa oppilasta huolehtimaan ympäristöstään ja toimimaan siinä vastuullisesti. Opetukseen integroidaan terveystiedon opetusta, jossa oppilaan toimintaa tarkastellaan turvallisuuden ja terveyden näkökulmasta.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

Fysiikan opetuksen tueksi

Sivulle on koottu fysiikan perusopetuksen vuosiluokille 7–9-luokille tarkoitettua tukimateriaalia.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kemian opetuksen tueksi

Sivulle on koottu kemian perusopetuksen vuosiluokille 7–9-luokille tarkoitettua tukimateriaalia

alt-text (optional, uses title if not set)

Yhteisesti fysiikan ja kemian opetuksen tueksi

Sivulla voit tutustua fysiikan ja kemian yhteisiin verkkomateriaaleihin, joita voit hyödyntää opetuksessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Päättöarvionnin tueksi

Täältä löydät perusopetuksen päättöarvioinnin tukimateriaalia fysiikasta ja kemiasta sekä muista oppiaineista.

Oppimisen arviointi fysiikassa ja kemiassa; arvioinnin tukimateriaalit

alt-text (optional, uses title if not set)

Fysiikan ja kemian päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali

Päättöarvioinnin kriteerien tueksi on laadittu kuvaukset arvosanoihin 5, 7, 8 ja 9 vaadittavasta osaamisesta. Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin kriteerit ovat opetuksen järjestäjää sitovia normeja, jotka siirretään perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan. Lisäksi sivulle on koottu tukimateriaalia fysiikan ja kemian opetuksen ja arvioinnin toteuttamisen tueksi.

Opetushallituksen julkaisut


Julkaisemme biologiaan ja maantietoon liittyviä julkaisuja, kuten raportteja, selvityksiä ja oppaita. Voit etsiä ja tutustua julkaisuihin alla olevan linkin kautta.

Tutustu Opetushallituksen julkaisuihin