Hyppää pääsisältöön

Fysiikka ja kemia perusopetuksessa


Fysiikan ja kemian opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset sekä ympäristön kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdyt havainnot ja tutkimukset, joista edetään kohti fysiikan ja kemian peruskäsitteitä ja periaatteita.

Opiskelun tulee innostaa oppilasta luonnontieteiden opiskeluun, auttaa oppilasta pohtimaan hyvän ja turvallisen ympäristön merkitystä sekä opettaa oppilasta huolehtimaan ympäristöstään ja toimimaan siinä vastuullisesti. Opetukseen integroidaan terveystiedon opetusta, jossa oppilaan toimintaa tarkastellaan turvallisuuden ja terveyden näkökulmasta.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

Fysiikan opetuksen tueksi

Fysiikan opetuksen tueksi

Sivulle on koottu fysiikan perusopetuksen vuosiluokille 7–9-luokille tarkoitettua tukimateriaalia.

Kemian opetuksen tueksi

Kemian opetuksen tueksi

Sivulle on koottu kemian perusopetuksen vuosiluokille 7–9-luokille tarkoitettua tukimateriaalia

Yhteisesti fysiikan ja kemian opetuksen tueksi

Yhteisesti fysiikan ja kemian opetuksen tueksi

Sivulla voit tutustua fysiikan ja kemian yhteisiin verkkomateriaaleihin, joita voit hyödyntää opetuksessa.

Fysiikan ja kemian arviointi perusopetuksessa ja päättöarvioinnin tukimateriaali

Fysiikan ja kemian päättöarvioinnin kriteerit

Fysiikan ja kemian päättöarvioinnin kriteerit

Päättöarvioinnin kriteerien tueksi on laadittu kuvaukset arvosanoihin 5, 7, 8 ja 9 vaadittavasta osaamisesta. Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin kriteerit ovat opetuksen järjestäjää sitovia normeja, jotka siirretään perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan.

Fysiikan päättöarvioinnin tukimateriaali

Fysiikan päättöarvioinnin tukimateriaali

Tälle sivulle on koottu tukimateriaalia fysiikan opetuksen ja arvioinnin toteuttamisen tueksi.

Kemian päättöarvioinnin tukimateriaali

Kemian päättöarvioinnin tukimateriaali

Tälle sivulle on koottu tukimateriaalia kemian opetuksen ja arvioinnin toteuttamisen tueksi.

Valinnaisten aineiden arviointi

Valinnaisten aineiden arviointi

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista. Lue lisää valinnaisten aineiden arvioinnista.

Opetushallituksen julkaisut


Julkaisemme fysiikkaan ja kemiaan liittyviä julkaisuja, kuten raportteja, selvityksiä ja oppaita. Voit etsiä ja tutustua julkaisuihin alla olevan linkin kautta.

Tutustu Opetushallituksen julkaisuihin