Hyppää pääsisältöön

Historia ja yhteiskuntaoppi perusopetuksessa


Historian opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden historiatietoisuutta ja kulttuurien tuntemusta. Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi. Molemmissa oppiaineissa oppilaita kannustetaan omaksumaan vastuullisen kansalaisuuden periaatteet.

Historian opetuksen on tarkoitus ohjata oppilaita näkemään, mikä on yksilön merkitys historiallisena toimijana ja millaisia motiiveja ja muita tekijöitä historian käänteiden taustalla esiintyy. Yhteiskuntaopin opetus puolestaan antaa oppilaille perustietoa yhteiskunnan toiminnasta ja kansalaisen vaikuttamismahdollisuuksista. Molempien oppiaineiden tarkoitus on tukea oppilaiden identiteettiä ja ohjata heitä ymmärtämään erilaisuutta. Oppiaineiden arvoperustassa korostuvat demokratian peruslähtökohdat.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus

Jokainen kasvattaja ja opettaja on samalla demokratia- ja ihmisoikeuskasvattaja. Sivun materiaalikoonnin avulla voit tutustua laajasti aiheeseen liittyviin teemoihin ja käsitellä niitä osana oppituntia.

alt-text (optional, uses title if not set)

Historian opetuksen tueksi

Tältä sivulta löydät kootusti erilaisia verkkomateriaaleja historian opetuksen tueksi. Materiaaleja on saatavilla muun muassa Suomen historiaan ja kansainvälisiin suhteisiin liittyen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Yhteiskuntaopin opetuksen tueksi

Tältä sivulta löydät kootusti erilaisia verkkomateriaaleja yhteiskuntaopin opetuksen tueksi. Materiaaleja on saatavilla muun muassa talouteen, yrittäjyyteen ja vaikuttamiseen liittyen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Holokaustin opetus

Sivuston materiaalien avulla voit kehittää holokaustiin liittyviä tietojasi, luoda kiinnostavia oppimisympäristöjä holokaustin opiskeluun sekä tarjota ihmisoikeuksiin ja kansanmurhien ehkäisemiseen liittyvää opetusta ja koulutusta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Päättöarvioinnin tueksi

Päättöarvioinnin kriteerien tueksi on laadittu oppiaineittain kuvaukset arvosanan kahdeksan alle jäävästä osaamisesta sekä arvosanan kahdeksan ylittävästä osaamisesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kansallinen veteraanipäivä

Kansallista veteraanipäivää vietetään 27.4. Tutustu Veteraanipäivään ja koulutyhteistyön ideoihin!