Hyppää pääsisältöön

Historia ja yhteiskuntaoppi perusopetuksessa


Historian opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden historiatietoisuutta ja kulttuurien tuntemusta. Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi. Molemmissa oppiaineissa oppilaita kannustetaan omaksumaan vastuullisen kansalaisuuden periaatteet.

Historian opetuksen on tarkoitus ohjata oppilaita näkemään, mikä on yksilön merkitys historiallisena toimijana ja millaisia motiiveja ja muita tekijöitä historian käänteiden taustalla esiintyy. Yhteiskuntaopin opetus puolestaan antaa oppilaille perustietoa yhteiskunnan toiminnasta ja kansalaisen vaikuttamismahdollisuuksista. Molempien oppiaineiden tarkoitus on tukea oppilaiden identiteettiä ja ohjata heitä ymmärtämään erilaisuutta. Oppiaineiden arvoperustassa korostuvat demokratian peruslähtökohdat.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

Talous-, yrittäjyys- ja työelämäosaaminen

Talous-, yrittäjyys- ja työelämäosaaminen

Talous-, yrittäjyys- ja työelämäosaamisen verkkokokonaisuus kokoaa erilaisia opetuksessa ja oppimisessa käytettäviä materiaaleja eri ikäluokille.

Nuorille suunnattu kysely sosiaaliturvasta

Nuorille suunnattu kysely sosiaaliturvasta

stm.fi

Lapsia ja nuoria kuullaan osana sosiaaliturvauudistuksen valmistelua. Nuoret voivat kertoa mielipiteensä sosiaaliturvasta ja vaikuttaa sosiaaliturvauudistukseen vastaamalla kyselyyn 31.10.2022 mennessä. Kysely on suunnattu 13-20-vuotiaille.

Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus

Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus

Jokainen kasvattaja ja opettaja on samalla demokratia- ja ihmisoikeuskasvattaja. Sivun materiaalikoonnin avulla voit tutustua laajasti aiheeseen liittyviin teemoihin ja käsitellä niitä osana oppituntia.

Historian opetuksen tueksi

Historian opetuksen tueksi

Tältä sivulta löydät kootusti erilaisia verkkomateriaaleja historian opetuksen tueksi. Materiaaleja on saatavilla muun muassa Suomen historiaan ja kansainvälisiin suhteisiin liittyen.

Yhteiskuntaopin opetuksen tueksi

Yhteiskuntaopin opetuksen tueksi

Tältä sivulta löydät kootusti erilaisia verkkomateriaaleja yhteiskuntaopin opetuksen tueksi. Materiaaleja on saatavilla muun muassa talouteen, yrittäjyyteen ja vaikuttamiseen liittyen.

Holokaustin opetus

Holokaustin opetus

Sivuston materiaalien avulla voit kehittää holokaustiin liittyviä tietojasi, luoda kiinnostavia oppimisympäristöjä holokaustin opiskeluun sekä tarjota ihmisoikeuksiin ja kansanmurhien ehkäisemiseen liittyvää opetusta ja koulutusta.

Kansallinen veteraanipäivä

Kansallinen veteraanipäivä

Kansallista veteraanipäivää vietetään 27.4. Tutustu Veteraanipäivään ja koulutyhteistyön ideoihin!

Historian ja yhteiskuntaopin arviointi perusopetuksessa ja päättöarvioinnin tukimateriaali

6. vuosiluokan historian arvioinnin tukimateriaali

6. vuosiluokan historian arvioinnin tukimateriaali

Tälle sivulle on koottu tukimateriaalia historian 6. vuosiluokan opetuksen ja lukuvuosiarvioinnin toteuttamisen tueksi.

6. vuosiluokan yhteiskuntaopin arvioinnin tukimateriaali

6. vuosiluokan yhteiskuntaopin arvioinnin tukimateriaali

Tälle sivulle on koottu tukimateriaalia yhteiskuntaopin 6. vuosiluokan opetuksen ja lukuvuosiarvioinnin toteuttamisen tueksi.

Historian ja yhteiskuntaopin päättöarvioinnin kriteerit

Historian ja yhteiskuntaopin päättöarvioinnin kriteerit

Päättöarvioinnin kriteerit ovat kuvauksia arvosanoihin 5, 7, 8 ja 9 vaadittavasta osaamisen tasosta. Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin kriteerit ovat opetuksen järjestäjää sitovia normeja, jotka siirretään perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan.

Historian päättöarvioinnin tukimateriaali

Historian päättöarvioinnin tukimateriaali

Tälle sivulle on koottu tukimateriaalia historian opetuksen ja arvioinnin toteuttamisen tueksi.

Yhteiskuntaopin päättöarvioinnin tukimateriaali

Yhteiskuntaopin päättöarvioinnin tukimateriaali

Tälle sivulle on koottu tukimateriaalia yhteiskuntaopin opetuksen ja arvioinnin toteuttamisen tueksi.

Valinnaiset aineet ja valinnaisten aineiden arviointi perusopetuksessa

Valinnaiset aineet ja valinnaisten aineiden arviointi perusopetuksessa

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan mukaisesti.