Hyppää pääsisältöön

Historia ja yhteiskuntaoppi perusopetuksessa


Historian opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden historiatietoisuutta ja kulttuurien tuntemusta. Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi. Molemmissa oppiaineissa oppilaita kannustetaan omaksumaan vastuullisen kansalaisuuden periaatteet.

Historian opetuksen on tarkoitus ohjata oppilaita näkemään, mikä on yksilön merkitys historiallisena toimijana ja millaisia motiiveja ja muita tekijöitä historian käänteiden taustalla esiintyy. Yhteiskuntaopin opetus puolestaan antaa oppilaille perustietoa yhteiskunnan toiminnasta ja kansalaisen vaikuttamismahdollisuuksista. Molempien oppiaineiden tarkoitus on tukea oppilaiden identiteettiä ja ohjata heitä ymmärtämään erilaisuutta. Oppiaineiden arvoperustassa korostuvat demokratian peruslähtökohdat.