Hyppää pääsisältöön

Käsityö perusopetuksessa


Käsityön oppiaine ohjaa oppilasta kokonaisen käsityöprosessin hallintaan. Monimateriaalisessa oppiaineessa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan perustuvaa toimintaa. Opetuksessa käytetään sekä teknisen työn että tekstiilityön työtapoja, oppimisympäristöjä ja materiaaleja.

Käsityön opiskeluun kuuluu tuotteen tai teoksen suunnittelu, valmistus sekä käsityöprosessin arviointi. Oppiaineessa kehitetään avaruudellista hahmottamista, tuntoaistia, motorisia taitoja, luovuutta ja suunnitteluosaamista. Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa kokemuksessa.