Hyppää pääsisältöön

Käsityön oppimis- ja työympäristön suunnitteluopas


Käsityön oppimis- ja työympäristön suunnitteluopas on osa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) tukimateriaalia ja tarkoitettu käsityöoppiaineen opetustilojen suunnittelun avuksi. Käsityön oppimis- ja työympäristön suunnitteluopas tarjoaa tietoa ja ohjeita turvallisen, toimivan ja monipuolisen käsityön opetuksessa käytettävän tilakokonaisuuden suunnitteluun. Oppaassa käytetty käsitteistö pohjaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) käytettyyn terminologiaan. Opas ei ole määräysasiakirja. Opas on saatavilla vain suomeksi.

Oppaan laadinnassa asiantuntijoina mukana olivat professori Eila Lindfors, väitöskirjatutkija Juha Jaatinen sekä käsityön opettajat Mika Korhonen, Janne Marjamaa ja Johanna Säilä. Lisäksi työryhmässä mukana olivat Tarja Lahti (akustiikka), Toni Kekki (rakennesuunnittelu), Henrik Finne (LVI-suunnittelu) ja Antti Lehikoinen (sähkösuunnittelu). Opetushallituksessa oppaan toteuttamisesta ovat vastanneet opetusneuvos Tiia Hintsa ja yliarkkitehti Roope Rissanen.

Oppaan kaksi ensimmäistä lukua on tarkoitettu opetuksen järjestäjien, käsityön opettajien ja koulussa työskentelevän henkilökunnan käyttöön, jotka osallistuvat oppimisympäristön alkuvaiheen ideointiin ja suunnitteluun.  Luvut kolme ja neljä sisältävät lähinnä suunnittelijoille (sekä suunnittelusta ja tiloista vastaavien organisaatioiden edustajille) tarkoitettuja oppimisympäristön suunnittelua koskevia ohjeita ja määräyksiä. Luvussa viisi kuvataan oppimisympäristön tilakortit. Luvut kuusi ja seitsemän sisältävät oppimisympäristön työturvallisuuteen liittyviä ohjeita, suosituksia ja määräyksiä. Luvussa kahdeksan on esitelty joitakin esimerkinomaisia rakennettuja oppimisympäristöjä ja viimeisessä luvussa yhdeksän on listattuna aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. 

Tämä opas korvaa vuonna 2002 laaditun Peruskoulun käsityön opetustilojen suunnitteluoppaan.

HUOM! Käsityön oppimis- ja työympäristön suunnitteluopas on jatkuvasti päivittyvä sivusto.

Oppaaseen tehtävät korjaukset ja muutokset on merkitty siten, että korjaus tai muutos on kursiivilla, jonka jälkeen on muutoksen päivämäärä. Erillisessä tiedostossa on merkittynä alkuperäinen teksti, korjaus tai muutos ja mahdollinen selite.