Hyppää pääsisältöön

5. Käsityön oppimis- ja työympäristön tilakortit


Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan perustuvaa toimintaa ja ohjataan oppilaita kokonaisen käsityöprosessin hallintaan. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaan vuosiluokilla 1–9 käsityössä käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja. Tämä edellyttää erilaisia tiloja, työpisteitä ja työalueita, jotta oppilas voi hyödyntää käsityön monia erilaisia materiaaleja joustavasti ja monipuolisesti omassa käsityöprosessissaan. Tässä osiossa esitellyt tilakortit (4 osaa) ovat yleisluontoisia kuvauksia oppimis- ja työympäristöön sijoitettavista tiloista ja alueista. Tilojen ja alueiden määrä ja sijoittelu toisiinsa nähden perustellaan koulun pedagogisessa suunnitelmassa, jonka laatimiseen myös käsityön opettajat osallistuvat.

Käsityön oppimis- ja työympäristöön tarvitaan käsityön työtapojen edellyttämiä työpisteitä, työalueita ja erillisiä työtiloja, joissa työstetään erilaisia materiaaleja käsin sekä koneiden ja laitteiden avulla. Osa työtiloista on erillisiä tiloja johtuen esimerkiksi pölyn-, melun- tai turvallisuudenhallinnasta. Sijoittamalla työtilat ja alueet käsityön oppimis- ja työympäristöön työmenetelmien mukaisesti, voidaan hallita työstä syntyviä vaaroja ja niiden muodostamia riskejä, esimerkiksi melua, likaa, kulumista, kosteutta, kuumuutta ja kemikaalipäästöjä. Käsityön työmenetelmät kootaan työalueiksi tai erillisiksi työtiloiksi materiaalien käsittelyn, turvallisuusvaatimusten ja taloteknisten vaatimusten ohjaamana. Työtiloissa voi sijaita monia työalueita ja työalueet voivat limittyä toistensa kanssa. 

Tilakorteissa on määritelty millaisia tiloja ja alueita käsityön opetuksessa tarvitaan. Tilakorteissa on kirjattu toiminnan pedagoginen ja tekninen kuvaus, yhteys oppimisympäristön muihin tiloihin ja lyhyesti rakenteista ja teknisistä järjestelmistä. Tilakorteissa on listattuna esimerkkipinta-alat (hum2) sekä esimerkkiluetteloita tarvittavista koneista, laitteista ja välineistä.  

Luvussa 4. Käsityön työ- ja oppimisympäristön tekniset vaatimukset on määritelty koko oppimis- ja työympäristöä koskevia teknisiä ominaisuuksia ja vaatimuksia sekä erityisten järjestelmien teknisiä ominaisuuksia laajemmin. Kyseisestä kappaleesta löytyvät suunnittelualoittain oppimisympäristössä huomioon otettavat talotekniikan ja rakentamisen vaatimukset kuten esimerkiksi akustiikassa ja ääneneristyksessä vaadittavat dB-arvot, poistoilmamäärät, tietoja vesipisteistä ja lattiakaivoista sekä määrityksiä mm. rakennusmateriaaleista ja tuotteista.