Hyppää pääsisältöön

Kuvataide perusopetuksessa


Kuvataiteessa tutkitaan ja ilmaistaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen ovat opetuksen keskeisiä lähtökohtia. Ympäröivää visuaalista todellisuutta tutkitaan toiminnallisesti, moniaistisesti ja kokemuksellisesti, taiteelle ominaisen työskentelyn avulla.

Kuvataide on oppiaine, joka syventää oppilaan omakohtaista suhdetta visuaaliseen kulttuuriin. Opetuksella vahvistetaan oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä. Oppilaat havainnoivat, ilmaisevat, tulkitsevat ja tuottavat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria monipuolisesti. Opetus kehittää oppilaiden kriittistä ajattelua ja kannustaa vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan. Kuvataiteessa vahvistetaan oppilaiden kulttuuriperinnön tuntemusta ja tutustutaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksiin, museoihin ja kulttuurilaitoksiin. Kokonaisvaltainen taideoppiminen tarjoaa valmiuksia perusopetuksen jälkeisille opinnoille ja työelämälle.