Hyppää pääsisältöön

Opiskeluhuolto ja hyvinvointi


Opiskeluhuolto on oppilaan ja opiskelijan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja oppimisen edellytyksistä huolehtimista.

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan ja opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa koulu- ja oppilaitosyhteisössä. Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus ja hänen hyvinvointinsa edistäminen.

Opiskeluhuolto ja hyvinvointi

alt-text (optional, uses title if not set)

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on kokonaisuus, joka muodostuu yhteisöllisestä opiskeluhuollosta ja yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kiusaamisen vastainen työ

Oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus.

alt-text (optional, uses title if not set)

Seksuaalisen häirinnän vastainen työ

Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Seksuaalinen häirintä rikkoo tätä perusoikeutta ja voi aiheuttaa monia kielteisiä seurauksia lasten ja nuorten kehitykselle.

alt-text (optional, uses title if not set)

Psykososiaalinen tuki äkillisissä kriiseissä

Aineisto tukee koulun ja oppilaitoksen kriisisuunnitelmaan kuuluvan psykososiaalisen tuen järjestämistä äkillisissä kriiseissä.

Tiesitkö?

alt-text (optional, uses title if not set)

Usein kysytyt kysymykset

beta.oph.fi

Olemme koonneet vastauksia meiltä usein kysyttyihin kysymyksiin, joita meille on esitetty opiskeluhuollosta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tutkittua tietoa

Ajankohtaista tutkimustietoa ja tiivistelmiä.

Katso myös

alt-text (optional, uses title if not set)

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lapsi- ja perhepalvelujen monialainen kehittäminen

Lapsi- ja perhepalvelujen uudistaminen on monialaista yhteistyötä.