Hyppää pääsisältöön

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki


Oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista.

Tietoa oppimisen ja koulunkäynnin tuesta

alt-text (optional, uses title if not set)

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Moni lapsi tarvitsee oppimiseensa tukea. Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Erityinen tuki

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostavat järjestelmällisen kokonaisuuden.

alt-text (optional, uses title if not set)

Päätös erityisestä tuesta

Sivulta löydät tietoa erityisen tuen päätöksestä, oppilaan ja huoltajan kuulemisesta sekä erityisen tuen päätöksen tekemisestä ja tarkistamisesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Opiskelun erityiset painoalueet

Yhtenä eriyttämisen menetelmänä voidaan käyttää opiskelun erityisten painoalueiden määrittelyä. Tavoitteena on auttaa oppilasta ottamaan haltuun opinnoissa etenemisen kannalta välttämättömät sisällöt.

alt-text (optional, uses title if not set)

Pidennetty oppivelvollisuus

Sivulta löydät tietoa pidennetystä oppivelvollisuudesta: ketkä kuuluvat pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, miten pidennetystä oppivelvollisuudesta päätetään ja mitä se tarkoittaa käytännössä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus

Toiminta-alueittain järjestettävässä opetuksessa oppilas ei opiskele erillisiä oppiaineita, vaan hänen tavoitteensa määritellään toiminta-alueittain. Tältä sivulta löydät tietoa siitä, kenelle toiminta-alueittain järjestettävä opetus on suunnattu ja kuinka se perustellaan pedagogisessa selvityksessä ja erityisen tuen päätöksessä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tuen lomakkeet

Täältä löydät mallilomakkeet perusopetuksen pedagogista arvioita ja selvitystä varten sekä lomakkeet perusopetuksen oppimissuunnitelmaa ja henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa (HOJKS) varten.

alt-text (optional, uses title if not set)

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto

Vuonna 2014 voimaan tullut oppilashuollon lainsäädäntö toi muutoksia myös oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämistä koskeviin säännöksiin. Uusi lainsäädäntö erottaa toisistaan oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa säädetyn yksilökohtaisen oppilashuollon ja perusopetuslaissa säädetyn oppimisen ja koulunkäynnin tuen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Todistukset sairaalaopetuksessa

Täältä löydät tietoa sairaalakoulussa opiskelleen oppilaan todistuksen antamisesta

Vastauksia tuen kysymyksiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat laatineet yhdessä ohjeistukset Oppimisen ja koulunkäynnin tukea koskeviin kysymyksiin, jotka koskevat mm. tehostettua ja erityistä tukea, arviointia ja opettajien kelpoisuuksia.

Tiesitkö?

alt-text (optional, uses title if not set)

Vaativan erityisen tuen VIP-verkostot

Very Important Person (VIP) viittaa oppilaisiin, joiden tuen tarve on erityisen suuri. Tuen tarpeeseen vastaaminen on usein pitkäkestoista, intensiivistä ja moniammatillisesti toteutettua. VIP-verkostot tukevat moniammatillista työtä tuen tarjoamiseksi.

alt-text (optional, uses title if not set)

Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskus

Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskus toimii erityisopetuksen alan yhteistyöfoorumina. Lue lisää kehittämiskeskuksen toiminnasta ja keskeisistä tavoitteista.

alt-text (optional, uses title if not set)

Oppimisen tuen neuvontapalvelu

Askarruttaako sinua, saako oppilas riittävästi oikeanlaista tukea luokassa? Mitä tehdään, kun oppilaan arviointi on vaarassa? Oppimisen tuen neuvontapalvelu tarjoaa ohjausta oppimisen tukeen liittyvissä kysymyksissä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Usein kysyttyä

oph.fi

Olemme koonneet vastauksia meiltä usein kysyttyihin kysymyksiin, joita meille on esitetty oppimisen ja koulunkäynnin tuesta.