Hyppää pääsisältöön

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki


Oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista.

Tietoa oppimisen ja koulunkäynnin tuesta

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Moni lapsi tarvitsee oppimiseensa tukea. Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan.

Erityinen tuki

Erityinen tuki

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostavat järjestelmällisen kokonaisuuden.

Päätös erityisestä tuesta

Päätös erityisestä tuesta

Sivulta löydät tietoa erityisen tuen päätöksestä, oppilaan ja huoltajan kuulemisesta sekä erityisen tuen päätöksen tekemisestä ja tarkistamisesta.

Opiskelun erityiset painoalueet

Opiskelun erityiset painoalueet

Yhtenä eriyttämisen menetelmänä voidaan käyttää opiskelun erityisten painoalueiden määrittelyä. Tavoitteena on auttaa oppilasta ottamaan haltuun opinnoissa etenemisen kannalta välttämättömät sisällöt.

Pidennetty oppivelvollisuus

Pidennetty oppivelvollisuus

Sivulta löydät tietoa pidennetystä oppivelvollisuudesta: ketkä kuuluvat pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, miten pidennetystä oppivelvollisuudesta päätetään ja mitä se tarkoittaa käytännössä.

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus

Toiminta-alueittain järjestettävässä opetuksessa oppilas ei opiskele erillisiä oppiaineita, vaan hänen tavoitteensa määritellään toiminta-alueittain. Tältä sivulta löydät tietoa siitä, kenelle toiminta-alueittain järjestettävä opetus on suunnattu ja kuinka se perustellaan pedagogisessa selvityksessä ja erityisen tuen päätöksessä.

Tuen lomakkeet

Tuen lomakkeet

Täältä löydät mallilomakkeet perusopetuksen pedagogista arvioita ja selvitystä varten sekä lomakkeet perusopetuksen oppimissuunnitelmaa ja henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa (HOJKS) varten.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto

Vuonna 2014 voimaan tullut oppilashuollon lainsäädäntö toi muutoksia myös oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämistä koskeviin säännöksiin. Uusi lainsäädäntö erottaa toisistaan oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa säädetyn yksilökohtaisen oppilashuollon ja perusopetuslaissa säädetyn oppimisen ja koulunkäynnin tuen.

Todistukset sairaalaopetuksessa

Todistukset sairaalaopetuksessa

Täältä löydät tietoa sairaalakoulussa opiskelleen oppilaan todistuksen antamisesta

Vastauksia tuen kysymyksiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat laatineet yhdessä ohjeistukset Oppimisen ja koulunkäynnin tukea koskeviin kysymyksiin, jotka koskevat mm. tehostettua ja erityistä tukea, arviointia ja opettajien kelpoisuuksia.

Tiesitkö?

Vaativan erityisen tuen VIP-verkostot

Vaativan erityisen tuen VIP-verkostot

Very Important Person (VIP) viittaa oppilaisiin, joiden tuen tarve on erityisen suuri. Tuen tarpeeseen vastaaminen on usein pitkäkestoista, intensiivistä ja moniammatillisesti toteutettua. VIP-verkostot tukevat moniammatillista työtä tuen tarjoamiseksi.

Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskus

Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskus

Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskus toimii erityisopetuksen alan yhteistyöfoorumina. Lue lisää kehittämiskeskuksen toiminnasta ja keskeisistä tavoitteista.

Oppimisen tuen neuvontapalvelu

Oppimisen tuen neuvontapalvelu

Askarruttaako sinua, saako oppilas riittävästi oikeanlaista tukea luokassa? Mitä tehdään, kun oppilaan arviointi on vaarassa? Oppimisen tuen neuvontapalvelu tarjoaa ohjausta oppimisen tukeen liittyvissä kysymyksissä.

Usein kysyttyä

Usein kysyttyä

oph.fi

Olemme koonneet vastauksia meiltä usein kysyttyihin kysymyksiin, joita meille on esitetty oppimisen ja koulunkäynnin tuesta.