Hyppää pääsisältöön

Terveystieto perusopetuksessa


Terveystiedon opetuksen tarkoitus on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Terveys määritellään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena toimintakykynä. Opetuksessa kehitetään tietoja ja taitoja terveydestä, elämäntavasta, terveystottumuksista ja sairauksista sekä kehitetään valmiuksia ottaa vastuuta ja toimia oman sekä toisten terveyden edistämiseksi.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

Terveystiedon opetuksen tueksi

Täältä löytyvät materiaalit terveystiedon oppiaineeseen. Materiaalit käsittelevät aiheita, joista on apua erityisesti toiminta- ja työkyvyn sekä turvallisuuden käsittelyssä. Materiaalit sopivat niin lukioon kuin perusopetukseenkin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Koulukiusaaminen

Kiusaamisongelmaan tarttuminen edellyttää sekä ennaltaehkäiseviä toimia että järjestelmällistä puuttumista kiusaamiseen silloin, kun sitä ilmenee. Artikkelista saat tietoa koulukiusaamisesta ja sen ongelmien ratkaisusta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Päättöarvioinnin tueksi

Päättöarvioinnin kriteerien tueksi on laadittu oppiaineittain kuvaukset arvosanan kahdeksan alle jäävästä osaamisesta sekä arvosanan kahdeksan ylittävästä osaamisesta.

Oppimisen arviointi terveystiedossa; arvioinnin tukimateriaalit

alt-text (optional, uses title if not set)

Terveystiedon päättöarvioinnin kriteerien tukimateriaali

Päättöarvioinnin kriteerien tueksi on laadittu kuvaukset arvosanoihin 5, 7, 8 ja 9 vaadittavasta osaamisesta. Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin kriteerit ovat opetuksen järjestäjää sitovia normeja, jotka siirretään perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan. Lisäksi sivulle on koottu tukimateriaalia terveystiedon opetuksen ja arvioinnin toteuttamisen tueksi.