Hyppää pääsisältöön

Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet perusopetuksessa


Kielitaidon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. Monikielinen kompetenssi kehittyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Kieltenopetuksella vahvistetaan oppilaiden kielitietoisuutta, kulttuurista osaamista ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä monilukutaidon kehittymistä.

Kielitaidon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu koko elämän ajan. Kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Kieltenopetuksella vahvistetaan oppilaiden kielitietoisuutta, kulttuurista osaamista ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä monilukutaidon kehittymistä. Peruskoulun aikana oppilas opiskelee vähintään yhden pitkän ja yhden keskipitkän kielen oppimäärät, joista toinen on kotimainen kieli ja toinen jokin vieras kieli tai saamen kieli.

Kielten opetus sekä oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi eri kielissä perustuvat Eurooppalaiseen viitekehykseen (2001). Kehittyvän kielitaidon arviointi kielitaidon eri osa-alueilla perustuu puolestaan Eurooppalaisen viitekehyksen pohjalta Opetushallituksessa laadittuun Kehittyvän kielitaidon taitotasoasteikkoon (2014). Arvioinnissa voidaan käyttää apuna myös Eurooppalaista kielisalkkua.

Kielitaidon kehittyminen on elinikäinen prosessi, joka alkaa varhaislapsuudessa. Kielitaito kehittyy kaikkialla - koulussa, kotona ja vapaa-ajalla. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan monipuolisesti koulun tarjoamia kieliä sekä löytämään kieltenopiskelun mahdollisuuksia myös omassa arjessa koulun ulkopuolella.

Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten arviointi perusopetuksessa ja päättöarvioinnin tukimateriaali

Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinni…

Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinni…

6. vuosiluokan päätteeksi annettavan lukuvuosiarvioinnin tukimateriaalit

Kuudennen vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteerit

Kuudennen vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteerit

Vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen lukuvuosiarvioinnin kriteerit

Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten päättöarvioinnin kriteerit

Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten päättöarvioinnin kriteerit

Päättöarvioinnin kriteerit ovat kuvauksia arvosanoihin 5, 7, 8 ja 9 vaadittavasta osaamisen tasosta. Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin kriteerit ovat opetuksen järjestäjää sitovia normeja, jotka siirretään perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan.

Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten päättöarvioinnin tukimateriaali

Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten päättöarvioinnin tukimateriaali

Tälle sivulle on koottu tukimateriaalia toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opetuksen ja päättöarvioinnin toteuttamisen tueksi.