Hyppää pääsisältöön

Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet perusopetuksessa


Kielitaidon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. Monikielinen kompetenssi kehittyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Kieltenopetuksella vahvistetaan oppilaiden kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä monilukutaidon kehittymistä.

Peruskoulun aikana oppilas opiskelee vähintään yhden pitkän ja yhden keskipitkän kielen oppimäärät, joista toinen on kotimainen kieli ja toinen jokin vieras kieli tai saamen kieli. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan monipuolisesti koulun tarjoamia kieliä sekä löytämään kieltenopiskelun mahdollisuuksia myös koulun ulkopuolella.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

1. ja 2. vuosiluokan A1-kielen opetus

Kaikki ensi vuoden 1.-luokkalaiset aloittavat A1-kielen eli ensimmäisen vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen opiskelun viimeistään keväällä 2020 puolella vuosiviikkotunnilla.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kieli koulun ytimessä - näkökulmia kielikasvatukseen

Mitään oppiainetta ei voi opettaa käyttämättä kieltä. Kielikasvatus pyrkii tunnistamaan ja tekemään näkyväksi toisaalta koulun kaikkia kieliaineita yhdistäviä tehtäviä ja toisaalta kielten roolia koulun kasvatus- ja opetustehtävässä laajemminkin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ääntämisen opettaminen

Oppiakseen ääntämistä ei tarvitse matkustaa kohdekieliseen maahan, vaan ääntämistä voi oppia tavallisessa luokkahuoneessa. Tekstissä tutkija Elina Tergujeff antaa vinkkejä ääntämisen opettamiseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Päättöarvioinnin tueksi

Päättöarvioinnin kriteerien tueksi on laadittu oppiaineittain kuvaukset arvosanan kahdeksan alle jäävästä osaamisesta sekä arvosanan kahdeksan ylittävästä osaamisesta.