Hyppää pääsisältöön

Uskonto perusopetuksessa


Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetuksessa perehdytään omaan uskontoon, tutustutaan monipuolisesti uskontojen maailmaan ja pohditaan hyvää elämää.

Uskonnon oppiaineessa on useita eri oppimääriä, joilla on yhteinen tehtävä, tavoitteet ja sisältöalueet. Opetuksen yksityiskohtaiset sisällöt vaihtelevat oppimäärän mukaan. Oppilasmäärältään suurimpia oppimääriä ovat evankelisluterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto ja islam.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

Opetussuunnitelman käsitteitä

Opetussuunnitelman käsitteitä

Sivulta löydät uskonnon opetussuunnitelman keskeiset käsitteet. Kunkin käsitteen kohdalla avataan sitä, mitä käsitteellä tarkoitetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa.

Yhteistyötä ja oppimisympäristöjä

Yhteistyötä ja oppimisympäristöjä

Sivulta löydät tietoa koulun ulkopuolisista oppimisympäristöistä ja yhteistyökumppaneista sekä kirkon ja koulun välisen yhteistyön periaatteista.

Materiaaleja uskonnon opetukseen

Materiaaleja uskonnon opetukseen

Sivulta löydät vinkkejä opetukseen sekä linkkejä oppimisaineistoihin.

Kieli-, katsomus- ja kulttuuritietoisuus katsomusaineissa

Kieli-, katsomus- ja kulttuuritietoisuus katsomusaineissa

Materiaali tarjoaa opettajille näkökulmia ja tietoa siitä, mitä kielitietoisuus, katsomustietoisuus ja kulttuuritietoisuus pitävät sisällään ja miten ne liittyvät katsomusaineiden opetukseen. Mukana on myös työtapoja, joita voi hyödyntää opetuksessa.

Kulttuuriperintökasvatus katsomusaineissa

Kulttuuriperintökasvatus katsomusaineissa

Materiaali tarjoaa uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettajille tietoa kulttuuriperinnön eri ulottuvuuksista, kulttuuri-identiteetin tukemisesta ja kulttuurisesti kestävästä kasvatuksesta.

Holokaustin opetus

Holokaustin opetus

Sivuston materiaalien avulla voit kehittää holokaustiin liittyviä tietojasi, luoda kiinnostavia oppimisympäristöjä holokaustin opiskeluun sekä tarjota ihmisoikeuksiin ja kansanmurhien ehkäisemiseen liittyvää opetusta ja koulutusta.

Yhteisopettajuus katsomusaineiden rikastajana

Yhteisopettajuus katsomusaineiden rikastajana

Opettajien yhteisopetus on keino toteuttaa yhteistyötä katsomusaineiden välillä. Sivulta löydät tietoa yhteisopettajuudesta ja syksyllä 2020 toteutetusta kokeilusta.

Uskonnon arviointi perusopetuksessa ja päättöarvioinnin tukimateriaali

6. vuosiluokan uskonnon arvioinnin tukimateriaali

6. vuosiluokan uskonnon arvioinnin tukimateriaali

Tälle sivulle on koottu tukimateriaalia uskonnon 6. vuosiluokan opetuksen ja lukuvuosiarvioinnin toteuttamisen tueksi.

Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit

Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit

Päättöarvioinnin kriteerit ovat kuvauksia arvosanoihin 5, 7, 8 ja 9 vaadittavasta osaamisen tasosta. Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin kriteerit ovat opetuksen järjestäjää sitovia normeja, jotka siirretään perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan.

Uskonnon päättöarvioinnin tukimateriaalit

Uskonnon päättöarvioinnin tukimateriaalit

Täältä löydät tukimateriaalia uskonnon eri oppimäärien arvioinnin toteuttamiseen.

Valinnaiset aineet ja valinnaisten aineiden arviointi perusopetuksessa

Valinnaiset aineet ja valinnaisten aineiden arviointi perusopetuksessa

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista. Joissakin kouluissa on uskonnon oppiaineen painotus ja siihen liittyviä valinnaisia opintoja, jotka arvioidaan valinnaisten aineiden mukaisesti.