Hyppää pääsisältöön

Uskonto perusopetuksessa


Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetuksessa perehdytään omaan uskontoon, tutustutaan monipuolisesti uskontojen maailmaan ja pohditaan hyvää elämää.

Uskonnon oppiaineessa on useita eri oppimääriä, joilla on yhteinen tehtävä, tavoitteet ja sisältöalueet. Opetuksen yksityiskohtaiset sisällöt vaihtelevat oppimäärän mukaan. Oppilasmäärältään suurimpia oppimääriä ovat evankelisluterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto ja islam.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

Opetussuunnitelman käsitteitä

Sivulta löydät uskonnon opetussuunnitelman keskeiset käsitteet. Kunkin käsitteen kohdalla avataan sitä, mitä käsitteellä tarkoitetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Yhteistyötä ja oppimisympäristöjä

Sivulta löydät tietoa koulun ulkopuolisista oppimisympäristöistä ja yhteistyökumppaneista sekä kirkon ja koulun välisen yhteistyön periaatteista.

alt-text (optional, uses title if not set)

Materiaaleja uskonnon opetukseen

Sivulta löydät vinkkejä opetukseen sekä linkkejä oppimisaineistoihin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kieli-, katsomus- ja kulttuuritietoisuus katsomusaineissa

Materiaali tarjoaa opettajille näkökulmia ja tietoa siitä, mitä kielitietoisuus, katsomustietoisuus ja kulttuuritietoisuus pitävät sisällään ja miten ne liittyvät katsomusaineiden opetukseen. Mukana on myös työtapoja, joita voi hyödyntää opetuksessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kulttuuriperintökasvatus katsomusaineissa

Materiaali tarjoaa uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettajille tietoa kulttuuriperinnön eri ulottuvuuksista, kulttuuri-identiteetin tukemisesta ja kulttuurisesti kestävästä kasvatuksesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Holokaustin opetus

Sivuston materiaalien avulla voit kehittää holokaustiin liittyviä tietojasi, luoda kiinnostavia oppimisympäristöjä holokaustin opiskeluun sekä tarjota ihmisoikeuksiin ja kansanmurhien ehkäisemiseen liittyvää opetusta ja koulutusta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Yhteisopettajuus katsomusaineiden rikastajana

Opettajien yhteisopetus on keino toteuttaa yhteistyötä katsomusaineiden välillä. Sivulta löydät tietoa yhteisopettajuudesta ja syksyllä 2020 toteutetusta kokeilusta.

Uskonnon arviointi perusopetuksessa ja päättöarvioinnin tukimateriaali

alt-text (optional, uses title if not set)

Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit

Päättöarvioinnin kriteerit ovat kuvauksia arvosanoihin 5, 7, 8 ja 9 vaadittavasta osaamisen tasosta. Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin kriteerit ovat opetuksen järjestäjää sitovia normeja, jotka siirretään perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Uskonnon päättöarvioinnin tukimateriaalit

Täältä löydät tukimateriaalia uskonnon eri oppimäärien arvioinnin toteuttamiseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Valinnaiset aineet ja valinnaisten aineiden arviointi perusopetuksessa

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista. Joissakin kouluissa on uskonnon oppiaineen painotus ja siihen liittyviä valinnaisia opintoja, jotka arvioidaan valinnaisten aineiden mukaisesti.