Pintakäsittelyalan perustutkinnon perusteet uudistetaan kahdessa vaiheessa.

1.8.2022 otetaan käyttöön yhtenäinen arviointikriteeristö ja uudelleen muotoillut osaamistavoitteet tai ammattitaitovaatimukset yhteisissä tutkinnon osissa ja yhteisissä ammatillisissa valinnaisissa tutkinnon osissa. 

 

1.8.2024 otetaan käyttöön perusteet, joita uudistetaan parhaillaan. Vireillä olevassa uudistuksessa pintakäsittelyalan perustutkinnon perusteissa otetaan käyttöön uusi, kaikille perustutkinnoille yhteinen arviointikriteeristö. Tämä edellyttää ammattitaitovaatimusten uudelleen muotoilemista. Samalla selvitetään työelämän tarpeet ja niiden pohjalta tarvittaessa perusteita päivitetään. 

Perusteiden arvioitu voimaantuloaika: 1.8.2024
Perusteiden arvioitu lausuntoaika: 2-3/2023