Ammatillinen perustutkinto on suoritettu silloin, kun opiskelija on suorittanut kaikki tutkinnon muodostumiseksi vaadittavat osat hyväksytysti. On kuitenkin tilanteita, joissa todetaan, ettei opiskelija tukitoimistakaan huolimatta pystyisi suoriutumaan perusteiden mukaisista ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista tai ettei hän saavuttaisi tyydyttävän tason osaamista, jota arvosanan yksi (1) saamiseksi edellytetään. Joissakin tilanteissa ammatillisen koulutuksen laki mahdollistaa sen, että ammatillista perustutkintoa suorittavan opiskelijan kohdalla voidaan poiketa osaamistavoitteista tai ammattitaitovaatimuksista tai että opiskelijan osaamisen arviointi toteutetaan yksilöllisesti laaditun, mukautetun, arvioinnin perusteella.