Keväällä 2022 käynnistyneessä perusteen uudistyössä tavoitteena on uudistaa tutkinnon sisältö vastaamaan paremmin työelämän osaamistarpeita, työkokonaisuuksia ja -prosesseja. Lisäksi vahvistetaan osaamisperusteisuutta ja varmistetaan kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaaminen tutkinnon perusteissa. Tutkinnon muodostumista tarkistetaan siten, että se palvelee monimuotoisten oppimispolkujen toteutumista ja osaamisen kehittämistä tutkinnon osa kerrallaan. Samalla selvitetään työelämän tarpeet uusille tutkinnon osille sekä ammattitaitovaatimusten muutoksille.

Uudistuvissa perusteissa otetaan käyttöön kaikille perustutkinnoille yhtenäinen osaamisen arviointikriteeristö myös tutkintokohtaisiin ammatillisiin tutkinnon osiin. Uusien arviointikriteereiden käyttöönotto edellyttää tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten uudelleen muotoilemista.

Perusteiden lausuntoaika oli 5.4.–5.5.2023

Perusteiden arvioitu voimaantuloaika on 1.8.2024

Lisätietoja