Sivulta löydät tietoa kriisiryhmän toiminnasta, äkillisen kriisin hoitamisesta sekä erilaisia ohjeita ja toimintamalleja kriisin käsittelyyn.

Koulun kriisisuunnitelmassa tulee olla rakenne, jossa on selkeästi erottuva osa äkillisissä kriiseissä toimimista varten. Koulun psykososiaalinen työ äkillisen kriisin yhteydessä on erityyppistä kuin opiskeluhuollon perustehtäviin kuuluva työskentely esimerkiksi pitkäkestoisten mielenterveysongelmien, päihdeongelmien tai vaikkapa syömishäiriön yhteydessä (joita varten tulee olla oma suunnitelmansa). Koko kriisitilanne ja kriisityön suunnittelu hoidetaan koulussa paitsi asianmukaiset säädökset ja esimerkiksi fyysiset olosuhteet huomioiden, myös psykososiaalisen tuen periaatteiden mukaisesti. Suunnittelussa siis otetaan huomioon ihmisen luonnollinen reagointi ja ne erilaiset ehdot, jotka se asettaa mm havaitsemiselle, tuntemiselle ja toipumiselle.

Äkillisen onnettomuuden sattuessa koulun toiminta on hyvä aktivoida nopeasti - ei siksi että äkilliset kriisit olisivat tärkeämpiä kuin muut kuormittavat tilanteet, vaan siksi että tukea antavalla toiminnalla on reaktioiden luonteen vuoksi herkkyysaikansa. Jos toiminta ajoitetaan ja mitoitetaan osuvasti, voidaan säästyä paljolta ylimääräiseltä psyykkiseltä kuormitukselta ja myös vaivannäöltä myöhemmin.