Rakennuksen terveellisyyden ja turvallisuuden ylläpito edellyttää käyttäjältä turvallisuuteen sitoutuneita toimintatapoja, kuten turvallisia hankintoja sekä riittävää ja asiatuntevaa siivousta. Lisäksi rakenteiden ja laitteiden kuntoa tulee seurata, tiloja pitää huoltaa systemaattisesti, turvallisuustaso tulee tarkistaa säännöllisesti sekä suorittaa riittävät ylläpitokorjaukset. Myös päivittäistä toimintaa on syytä pohtia säännöllisesti turvallisuusnäkökulmasta.