Päiväkoti- tai koulurakennus tulee sijoittaa mahdollisimman turvalliseen ja helposti saavutettavaan paikkaan. Piha-alueen turvallisuusjärjestelyissä on huomioitava useita tekijöitä, kuten liikenneturvallisuus, pihojen valvottavuus, leikki- ja liikuntavälineiden turvallisuus sekä esteettömyys.