Romanien opetuksessa erityisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaiden identiteetin kehitystä sekä tietoisuutta omasta historiasta ja kulttuurista. Opetuksessa otetaan huomioon Suomen romanien asema etnisenä ja kulttuurisena vähemmistönä. Opetus vahvistaa romanien kieli- ja kulttuuriperinnön säilymistä yhteistyössä kotien kanssa. Romanikielistä yhteisöä hyödynnetään opetuksessa.

Tutustu romaniväestön koulutuukseen liittyviin kysymyksiin tällä sivulla. Olemme koonneet tähän linkkejä esimerkiksi romanikielen opiskelua tukeviin materiaaleihin.