Ruokaosaaminen viittaa niin suunnittelun, toteutuksen kuin omien valintojen pohtimisen taitoihin. Opetushallituksen ja maa- ja metsätalousministeriön tuottama Ruokataju -materiaali tukee sisältöalueen S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri käyttöönottoa.

Lisätietoa #S1ruokaosaaminenjaruokakulttuuri

Kuvituskuva, kokki leikkaa leipää

Kouluissa ruokakasvatusta annetaan eri oppiaineissa ja kouluruokailussa. Kotitalouden oppiaineen sisältöalueeseen S1 ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri ruokakasvatus kiinnittyy keskeiseksi otteeksi. Ruokakasvatuksessa keskeistä on kouluympäristön järjestäminen sellaiseksi, että se kannustaa hyviin ruokavalintoihin, motivoi kiinnostumaan ruoasta osana kestävää elämäntapaa ja lisää oppilaiden osallisuutta. Ruokakasvatus tukee ja vahvistaa lasten ja nuorten roolia oman arkensa vaikuttajina ja kestävän ruokailun tiennäyttäjinä. Koulujen ruokakasvatusta ohjaavat opetussuunnitelman perusteiden linjaukset. Koulun oppimisyhteisöllä on suuri vaikutus siihen, mihin suuntaan oppilaan ruokasuhde kehittyy ja minkälaisia ruokataitoja hän oppii. Onnistunut ruokakasvatus nojaa hyvään yhteistyöhön opetushenkilöstön, ruokapalvelun ja kodin kasvuyhteisön kanssa.

Ruokataju-aineistokokonaisuus on ruokakasvatuksen tukimateriaalia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön ja se sisältää ideoita ja kuva-aihioita monialaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Ruokataju viestii ajattelun kehittymisestä siten, että ruokailmiötä opitaan katsomaan monesta eri näkökulmasta. Ruokataju-materiaali tukee kasvatuskumppanuuteen perustuvaa ruokakasvatusta ja ruokaosaamisen oppimisjatkumoa. Ruokakasvatus konkretisoituu osana oppiaineopetusta, koulun oppimista ja hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria sekä laaja-alaista osaamista ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Ruokataju-materiaali on luotu Opetushallituksen ja maa- ja metsätalousministeriön kumppanuuden ja laajan sidosryhmäyhteistyön tuloksena.