Kuluttajuus on arjessa vahvasti läsnä esimerkiksi ostamisessa, asumisessa ja liikkumisessa. Yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa tuotettu materiaali tukee sisältöalueen S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa käyttöönottoa. Aineisto on kuluttajakasvatuksen tukimateriaalia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön sisältäen ideoita ja aihioita monialaiseen opetukseen.

Lisätietoa saat aihetunnisteella #s3kuluttajajatalousosaaminenkodissa.

Kuvituskuva, tyttö jolla maapallo kainalossa

Kuluttajuuteen sisältyy laaja-alaisesti arjen toimintoja, joihin kuuluvat esimerkiksi asuminen, liikkuminen, sosiaalisten suhteiden hoitaminen sekä tavaroiden ja palveluiden ostaminen ja käyttö. Digitalisoitumisen seurauksena yhä useampi kodin kulutustoiminto ja asiointi on muuttunut itsepalveluksi kodin tiloissa. Toisaalta kuluttajan toimintaympäristö on nyt maailmanlaajuinen.

Kuluttajuus sisältyy kaikkiin kotitalouden opetuksen tavoitteisiin ja sisältöalueisiin. Kotitalouden sisällöt soveltuvat hyvin monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin, esimerkiksi hyvinvointi ja turvallinen arki, vastuu ympäristöstä sekä tulevaisuuteen suuntautuminen ovat kuluttajaosaamista kokoavia teemoja.

Kuluttajataitojen opetuksessa edistetään ongelmanratkaisukykyä sekä taitoja tehdä valintoja ja toimia kodin arjessa kestävästi. Kestävyydellä tarkoitetaan sosiaalista, kulttuurista, taloudellista ja ekologista kestävyyttä. Opetuksella tuetaan oppilaiden kasvua vastuullisiksi kuluttajiksi. Kuluttajaosaamiseen kuuluvat kuluttajan medialukutaito, ympäristö- ja talousosaaminen sekä kyky tehdä ostoksia ja hankintoja sekä omien oikeuksien ja vastuiden tunteminen.

Tämä aineisto on tarkoitettu tukemaan paikallista opetussuunnitelmatyötä ja opettajien oman opetuksen suunnittelua erityisesti kuluttajataitoihin liittyvien tavoitteiden ja S3-sisältöalueen osalta. Tekstin on laatinut Taina Mäntylä.