1.1.2022 alkaen saamenkäsityökisällin ammattitutkinnon ja saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinnon nimet muuttuivat. Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto muutettiin saamenkäsityöalan ammattitutkinnoksi ja saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto muutettiin saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinnoksi. Nyt päivitetään tutkintojen sisällöt ja tutkinnon perustetyö käynnistyy helmikuussa 2022. Tutkintojen perusteet tullaan päivittämään uudistuksessa kokonaisuudessa. Uudistaminen tehdään yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa. Tavoitteena on, että uudet perusteet otetaan käyttöön 1.8.2023.