Säästämistä ja sijoittamista käsitellään luontevasti kotitalouden ja yhteiskuntaopin opetuksessa. Monet tämän sivun tehtävistä onkin tarkoitettu erityisesti näiden oppiaineiden tunneille, mutta myös muiden aineiden opettajat hyötyvät sivun aineistoihin tutustumisesta.
Älypuhelin.

Säästäminen ja sijoittaminen koskettavat niin alakoululaisia kuin toisen asteen opiskelijoitakin, ovathan ne talousosaamisen taitoina osa esimerkiksi laaja-alaista osaamista. Jo yläkoululaisen olisi hyvä osata perustella säästämisen, sijoittamisen ja kuluttamisen merkitystä sekä omassa elämässään että kansantaloudessa. Pystyäkseen siihen hän ottaa askelia säästämisen saloihin alakoulussa. Säästämisen ja sijoittamisen ymmärtäminen mahdollistaa varautumisen yllättäviin muutoksiin elämässä sekä luo varmuutta ja turvaa omalle tulevaisuudelle.

Säästämistä ja sijoittamista käsitellään luontevasti kotitalouden ja yhteiskuntaopin opetuksessa. Varsinkin toisen asteen opetuksessa aihetta pohditaan myös matematiikassa. Käsityskyky kehittyy omasta rahankäytöstä talouden budjetointiin ja sitä kautta sijoittamiseen. 

Kaikilla on ja pitää olla mahdollisuus säästää. Kuka vain voi olla sijoittaja. Sivun materiaalien avulla voit opettajana kannustaa oppijoitasi tähän asenteeseen.