Opetushallitus on julkaissut kolmen videon sarjan sekä esityksen siitä, mikä salassapidossa ja tietosuojassa muuttui varhaiskasvatuslain uudistuksen myötä.

Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018. Videoilla asiantuntijat vastaavat kysymyksiin, joita tulee usein Opetushallitukselle varhaiskasvatuksen salassapidosta ja tietosuojasta.

Videot käsittelevät seuraavia teemoja:

  • Mikä on julkista ja mikä salassa pidettävää tietoa varhaiskasvatuksessa?
  • Mitä pedagogisten asiakirjojen osalta pitää ottaa huomioon?
  • Pedagoginen dokumentoinnin tietosuojakysymykset.

Videoita ja esitystä voidaan hyödyntää joko erillisinä esityksinä tai yhtenä kokonaisuutena työyhteisöjen ja tiimien palavereissa, kouluttamisessa ja kehittämisessä. Videoita tukemaan on laadittu myös esitys: Uusi varhaiskasvatuslaki – mikä muuttuu tietosuojan ja salassapidon osalta?